ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์

  8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์

 

สถานที่ 

ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - หอไอเฟล - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งแกลลอรี่ลาฟาแยต แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต อามีแย็ง - ลีลล์  - บรัสเซล บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์ รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม  อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 

กำหนดการเดินทาง  มีนาคม – พฤษภาคม 2558

ราคาเริ่มต้น 75,900 (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น) 

 

วันแรก            กรุงเทพ – ปารีส

 

08.00 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

10.10 น.         ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ โดยเครื่องบินจัมโบ้ BOEING 777 เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ บนเครื่องบิน

17.05 น.         เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง        ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - หอไอเฟล - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งแกลลอรี่ลาฟาแยต

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                         นำท่านข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้านหน้ามีปิระมิดแก้วช่วยกระจายแสงไปยังสนามที่รายล้อมอยู่รอบด้านกับห้องที่อยู่เบื้องล่าง และทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ เดิมที่นี่เป็นพระราชวังยุคศตวรรษที่ 13 และเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาจนถึงในปี ค..1793 จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมสิ่งมีค่าหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นับได้ว่ามากที่สุดในโลก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ร้านดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาปลอดภาษีนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม ครีมบำรุงผิว กระเป๋า Longchamp ฯลฯ

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส หรือที่เรียกกันว่า "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมือง และวัฒนธรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์มีความเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น โดยสถาปนิกเจ้าของโครงการ โปล อะบาดี ได้เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) ซึ่งจัดว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก (Neo-Baroque) ดั่งที่ปรากฏที่โรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่างสิ้นเชิง การออกแบบโบสถ์ได้หยิบยกสัญลักษณ์ของลัทธิชาตินิยมในสมัยนั้นมาเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น ประตูทางเข้า อันประกอบไปด้วยช่องโค้ง (ซุ้มประตู) 3 ช่อง ด้านบนประดับรูปสำริดของนักบุญแห่งประเทศฝรั่งเศส คือ นักบุญโยนออฟอาร์ค และนักบุญพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส โดยมีระฆังหนักกว่า 19 ตัน หล่อในปีค.ศ.1895 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเริ่มเปิด ณ ที่ปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแล้วประมาณ 1 ศตวรรต ห้างลาฟาแยตเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื้อที่ของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม. โดยเฉลี่ยนแล้วมีลูกค้าเข้าออกห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ประมาณ 1,000,000 คน/วันเวลาเปิด-ปิดบริการของห้างลาฟาแยตคือ วันจันทร์-วันเสาร์ 09.30-19.30 วันอาทิตย์ เปิดทำการถึง 21.00 . อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

 ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม        แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมงซี่ (Maincy) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เพื่อเข้าชม คฤหาสต์ โวเลอวีกงต์ (Chateau de vaux le Vicomte) คฤหาสต์โบราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งเคยเป็นสถานที่พำนักของมาร์ควิสแห่งเบลเลออีล, ไวเคานต์แห่งเมอเลิง อดีตเสนาบดีกระทรวงการคลังในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นับเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งก่อสร้างของกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 แห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นหนึ่งในคฤหาสน์ที่ก่อสร้างอย่างหรูหราโอ่อ่าและยิ่งใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสรองจากพระราชวังแมซง 

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่             อามีแย็ง - ลีลล์  - บรัสเซล

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอามีแย็ง (Amiens) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้นปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าฟร็องก์ ชนเผ่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสโบราณนั่นเอง และยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารกอธิคที่งดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารโนเทรอดามแห่งอามีแย็ง หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารอามีแย็ง (Amiens Cathedral) มหาวิหารที่สร้างในสไตล์โกธิคแบบคลาสสิค ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ภายใน มหาวิหารได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ตื่นตาไปกับความกลมกลืนของผังอาคาร ความงามของรูปด้านภายในที่ทำเป็น ๓ ชั้น และความงามพิเศษของประติมากรรมบนผนังด้านหน้าอาคารและปีกทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีหอระฆังที่ตกแต่งด้วยประติมากรรมหินแกะสลักอย่างงดงาม มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค..1981 ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองลีลล์ (Lille) (ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองที่อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศฝรั่งเศส รองจากปารีส, ลียง, และมาร์กเซย์

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านชม จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Lille) อีกหนึ่งย่านเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งลีล์ (Palais des Beaux Arts) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วย โดยสร้างขึ้นสมัยนโปเลียนที่ 1 ช่วงศตวรรษที่ 19 เพื่อเก็บสะสมงานศิลปะอันล้ำค่าจากโบสถ์ต่างๆในฝรั่งเศสในช่วงกลียุคเพื่อป้องกันการเสียหายของงานศิลปะเหล่านั้น จากนั้นนำท่านผ่านชมความงานภายนอกของ โบสถ์แซงต์มอริสแห่งลีลล์ (Eglise Saint Maurice) โบสถ์ร่วมสมัยกลางใจกลางเมืองลีลล์ที่ใช้เวลาก่อสร้างร่วม 500 ปี นับแต่ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค..1914     ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (Brussel) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HUSA PRESIDENT PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า           บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO อีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชั่น ในปี ค.ศ.1958 นำท่านเข้าสู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่งชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งองค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรัส กรองด์ ปลาซ ถูกทหารฝรั่งเศสยิงระเบิดเข้าทำลายเพื่อแก้แค้นที่ฝรั่งเศสเคยแพ้สงครามในเบลเยี่ยมตอนใต้ ชาวเมืองบรัสเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบูรณะอาคารกระทั่งกลับมาดูดีอย่างเดิม หลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนดูสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (Ghent) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดในฟลานเดอร์สตะวันออก ในบริเวณเฟล็มมิชในประเทศเบลเยี่ยม  เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำ เชลดท์และแม่น้ำลิส ในยุคกลาง เกนท์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป ในปัจจุบันเกนท์ เป็นเมืองของมหาวิทยาลัยที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา เนื่องจากเป็นเมืองที่บรรจุมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสาขาต่างๆมากมาย เป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกนท์

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชม เมืองเกนท์ (Ghent) และ แวะถ่ายรูปกับอาคารบ้านเรือนสีสันหลากหลายที่รายล้อมรอบจัตุรัสใจกลางเมือง นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเกนท์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) เมืองที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกของประเทศเบลเยี่ยมในปี ค.ศ. 2000 เมืองบรูจจ์เป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่โด่งดังเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยม เมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งเป็นการป้องกันข้าศึกศัตรูในสมัยก่อน ปัจจุบันบ้านเรือน, อาคาร, และโบสถ์ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือสถาปัตยกรรมเฟลมมิชและเรเนซองส์ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต์ขลัง   ตึกรามบ้านช่องดูเป็นระเบียบ ถนนหนทางก็ดูสะอาดตา จากนั้นนำท่านเดินชม จัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ ที่มีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองที่มีสีสันและความสวยงามตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น                         

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก VELOTEL BRUGGE **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 177 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.)  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" นำท่านเข้าชม บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses)
กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำมาสเข้าด้วยกัน แวะถ่ายรูปกับ  ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบันกรุงเฮกเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ, ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร, เนติบัณฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติที่ล้ำค่า นอกจากเป็นที่ตั้งสถาบันดังกล่าวแล้ว ที่วังสันติยังมักจัดเทศกาลพิเศษเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Coaster Diamond Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงและฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร โคอินอร์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธแห่งอังกฤษ และ ล่องเรือ ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE AMSTERDAM CITY HOTEL **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด                                อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                         นำท่านสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส เป็นถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซึ่งก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีทางเดินร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี อิสระให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้ตามอัธยาศัย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

15.00.         นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม (AMS) เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษีและเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

17.50 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KL875

                         สายการบิน บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า

 

วันที่แปด                               กรุงเทพมหานครฯ

 

 

09.35 น         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

§  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AF/KL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)

§  ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ

§  ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

§  ค่าภาษีในประเทศฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์

§  ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

§  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

§  เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง

§  ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)

§  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)

§  ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 3,700 บาท)

§  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ

§  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน         งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

                                งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 

กรณียกเลิก          

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)              (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                      (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)             (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์                                          (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

 

หมายเหตุ :

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

§  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

§  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

 

§  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู


                                  ******************************************************************************************

                                                     สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

                              Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

                                                     หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่

 
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367