ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


8วันแกรนด์เยอรมัน

  8 วัน แกรนด์เยอรมัน 

 

สถานที่ 

แฟร้งค์เฟิร์ต, แอร์ฟูร์ท, ไลพ์ซิก, เบอร์ลิน, เดรสเดิน, มิวนิค

กำหนดการเดินทาง  พ.ย 2557 - ม.ค2558

ราคาเริ่มต้น 69,900 - 75,900 บาท 

 

วันแรก            กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

 

17.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส แถว Q (Row Q) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.35 น.         ออกเดินทางสู่นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EY401    (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่งและสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่มหานครอาบูดาบี

 

วันที่สอง       อาบูดาบี - แฟร้งค์เฟิร์ต

 

00.05 น.         เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน EY001 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอาบูดาบี ตามอัธยาศัย

02.15 น.         ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่สนามบินแฟร้งเฟิร์ตโดยเที่ยวบิน EY001 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้า บนเครื่องบิน (กระเป๋าเดินทางทำการส่งต่อไปยังสนามบินโดยอัตโนมัติ Check through)

07.00 น.         เดินทางถึงสนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต  ( Frankfurt ) ชื่อเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ "ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์"  แฟรงก์เฟิร์ต หรือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ เกอเธ่เฮ้าส์ (Goethe’s house) บ้านของโยฮันน์โวล์ฟกังฟอนเกอเธ่ นักประพันธ์และจิตรกรชื่อดังของเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ โบสถ์เซนต์ปอล (Paulskircha / St. Paul's Church) เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของคริสนิกายโปรเตสแตนท์ และทางด้านการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยของเยอรมัน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1789-1833 จนกระทั่ง 18 มีนาคม ค.ศ. 1944 โดนระเบิดโจมตี และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับการบูรณะเป็นอาคารประวัติศาสตร์แห่งแรก เพื่อทำการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งที่ 100 และได้เปิดทำการใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1948 ปัจจุบันได้เปิดเป็นอนุสรณ์สถานให้กับชาวเยอรมัน และเป็นที่สำหรับจัดนิทรรศการและ           กิจกรรมสาธารณะ  จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัส โรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง     บริเวณกลางจัตุรัสมี น้ำพุแห่งความยุติธรรม ตั้งตระหง่านด้านหน้าอาคารไม้ลวดลายสวยงาม ซึ่งนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามกลางกรุงแฟรงเฟิร์ต

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

บ่าย                 ได้เวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งอิสระ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างขนาดใหญ่และตลาดในเมือง

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure AM Johannisplatz Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       แอร์ฟูร์ท – ไลพ์ซิก - เบอร์ลิน

 

เช้า                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ฟูร์ท (Erfurt) (ระยะทาง 256 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐทูรินเจีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ปลูกดอกไม้เพื่อการค้า เป็นแหล่งค้าต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ และเป็นเมืองที่มีการจัดนิทรรศการดอกไม้อยู่เนืองๆ เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธ์และมีธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านเข้าชมวิหารมาเรียนดอม (MARIENDOM) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 742 ชมกลอริโอซา (GLORIOSA) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระฆังโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวอล์ฟราม (WOLFRAM) เชิงเทียนที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 12

 

ค่ำ                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองไลพ์ซิก (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้รับ        สมญานามว่า ปารีสน้อย (Little Paris) ดินแดนที่นโปเลียนพ่ายแพ้ครั้งสำคัญจนต้องถอยร่นกลับฝรั่งเศส และในที่สุดต้องถูกเนรเทศไปอยู่เกาะเอลบา สมรภูมินี้เกิดขึ้นในวันที่  16 - 19 ตุลาคม ค.ศ. 1813 นโปเลียนรบกับพันธมิตรที่ร่วมมือกันระหว่าง ปรัสเซีย ออสเตรีย อังกฤษ รัสเซีย สวีเดน สเปน และ โปรตุเกส การรบครั้งนี้เป็นสมรภูมิที่นองเลือดที่ใหญ่ที่สุดก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และเป็นจุดเปลี่ยนของขั้วอำนาจทางการทหารในยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไลพ์ซิกถูกแบ่งเข้ามาอยู่ทางเยอรมันตะวันออก ทำให้อาคารบ้านเรือนเก่าแก่โบราณไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปมากนัก นำท่านชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่      ปี ค.ศ. 1556 สไตล์เรเนสซองส์ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสประจำเมือง และจัดได้ว่าเป็นอาคารยุคเรเนสซองส์หลังใหญ่ที่สุดในเยอรมนีที่ยังคงเหลือไว้ให้คนรุ่นนี้เห็น มีความยาวเกือบ 100  เมตร เป็นอาคารสองหลังที่ถูกสร้างให้เชื่อมกันและมีหอคอยสูงในอาณาบริเวณเมืองเก่าของไลพ์ซิก มีพิพิธภัณฑ์ โบสถ์ สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ไม่แพ้        หัวเมืองอื่นในเยอรมนี อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน    (ระยะทาง 190 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn City West **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1 )

 

วันที่สี่             เบอร์ลิน

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ กำแพงเบอร์ลิน ( Berlin Wall ) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยแบ่งกรุงเบอร์ลินเป็นเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตก นำท่านสัมผัสความโดดเด่นของจุดเชคพอยท์ชาร์ลี จากนั้นนำท่านชมฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของนครหลวงปรัสเซียนโบราณ โดยเริ่มจากโบสถ์ ไกเซอร์ วิลเฮล์ม เมโมเรียล ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายในปี ค.ศ. 1943 และสร้างขึ้นใหม่ใน ปี ค.ศ. 1963 โดยรัฐบาลได้บูรณะขึ้นมาใหม่          พร้อมเคียงคู่โบสถ์สร้างใหม่แปดเหลี่ยม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

บ่าย                  นำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ประตูชัยบันเดนบูร์ก (Brandenburg) ซึ่งเป็นทางเข้าสู่เขต                         อุนเทอร์เดนลินเดนท์ ประตูนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและการรวมเยอรมันเข้าด้วยกัน สำหรับ                     อุนเทอร์เดนลินเดนท์จัดได้ว่าเป็นถนนที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดและยังคงกลิ่นไอของความเป็นปรัสเซียได้มากที่สุด จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์เฮจวิชท์ที่สร้างเลียนแบบมหาวิหารพาเธนอนในกรุงโรม  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย    

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn City West **** หรือเทียบเท่า ( พักค้างคืนที่ 2 )

 

วันที่ห้า           เดรสเดิน - บัมแบร์ก

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                         นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดิน ( Dresden ) (ระยะทาง 191 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความแตกต่างของภูมิประเทศอันสวยงาม เดรสเดินมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่11 เมื่อมีการตั้งศูนย์มิชชั่นนารีขึ้นโดยพระ และเปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางของศิลปะและความรู้ของแคว้นแซกโซนี่ นำท่านชม เมืองเดรสเดิน ฉายา "กรุงฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ ที่ชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตที่นี่คือเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมนี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชมบริเวณ "ศาลาว่าการ" และ โบสถ์ครูช (Kreuzkirche) โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 เชื่อกันว่ามีชิ้นส่วนของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ตรึงพระคริสต์สถิตอยู่ ณ ที่นี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณลานหน้าพระราชวังซวิงเกอร์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัมแบร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 282 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นรัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองบัมแบร์กเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 เมืองนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเยอรมนี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี นำท่านชม อดีตศาลากลางเก่า                     (Altes Rathaus) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเร็กนิทซ์ (Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารบัมแบร์ก หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ามหาวิหารบัมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) มีความสำคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์ก โดยมหาวิหารถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างครั้งแรกใน        ปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่ 2 (Henry II) ซึ่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1012

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Welcome Congress Bamberg *** หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          เรเกนสบวร์ก – มิวนิค

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรเกนสบวร์ก (Regensburg) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่บรรจบกันของแม่น้ำดานูบ (Danube river) และ แม่น้ำเรเกนส์ (Regen River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในช่วง 179 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งนี้          องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเรเกนสบวร์กไว้ในรายชื่อของเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเรเกนสบวร์ก (Regensburg Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ         ของเมือง เป็นคริสตจักรที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญของสถาปัตยกรรมโกธิคในภาคใต้ของเยอรมนี มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1275 – ค.ศ. 1634 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จากนั้น        นำท่านชม สะพานหินเก่าแก่ (Stone Bridge) ที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1135 – ค.ศ. 1146 ใช้ในการข้ามแม่น้ำดานูบ โดยไฮไลท์หลักของสะพาน คือ อาคารยุคกลางที่ตั้งอยู่บริเวณหัวสะพาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป และยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค เมืองที่รอคอยให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกลิ่นอายแบบบาวาเรียนแท้ๆ นำท่านสู่   จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ ปี     ค.ศ. 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นระลึกถึงเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน นำท่านเข้าชมความงามของโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิค นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส        ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน อันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกซึ่งมีมากมาย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น ลิ้มลองเมนู ขาหมูเยอรมัน อันเลื่องชื่อ

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Maritim Munich **** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด         ฟุสเซ่น  – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – Outlet Ingolstadt

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ( Fussen )(ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมันติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพเป็นที่กล่าวถึงในนามของป่าดำ ให้ท่านชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา อันเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย และยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ เส้นทางนี้ขึ้นชื่อ และ เป็นที่รู้จักในนามเส้นทางสายโรแมนติกแห่งเยอรมัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่ถัดลงมาจากปราสาทนอยชวานสไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือภาพวาดเรื่องราวอัศวินแห่งหงส์ในนิยายพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านนั่งมินิบัสเพื่อเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) หรือท่านจะเลือกเดินออกกำลังกายเพื่อขึ้นชมปราสาทแห่งนี้ก็ได้                        ปราสาทนอยชวานสไตน์เป็นหนึ่งในปราสาทราชวังที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 ในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ ตัวปราสาทมีที่ตั้งอันน่าทึ่งบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท ท่านจะประทับใจกับความงามและบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกดังเทพนิยาย ซึ่ง วอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ Outlet Ingolstadt Village ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้านค้ามากมาย อาทิ VALENTINO, VERSACE, SWAROVSKI, LACOSTE, JIMMY CHOO, GUESS, CALVIN KLEIN, ASICS, BALLY และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

20.00               นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค (MUC) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ     ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

23.20 น.         ออกเดินทางสู่ นครอาบูดาบี โดยเที่ยวบิน EY004 (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง) 

 

 

วันที่แปด        อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

 

07.20 น.         เดินทางถึงสนามบิน นครอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ

08.40 .         ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ EY408 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6.25 ชั่วโมง)

 

18.05 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

§  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)

§  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

§  ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

§  ค่าที่พักตลอดการเดินทาง จำนวน 5 คืน

§  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

§  เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

§  ค่าวีซ่าเยอรมัน

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง

§  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน เท่ากับ 16 ยูโร)

§  ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)

§  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

§  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน        

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน หลังได้รับการยืนยัน ว่ากรุ๊ปเดินทางได้แน่นอน

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก          

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)               (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                      (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)             (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์                                          (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

 

หมายเหตุ :

·       บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

·       เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง

·       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

·          ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ  นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา

 

                                   ******************************************************************************************

                                                      สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

                             Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

                                                        หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่

 
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367