ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน

  ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน

 

สถานที่

นครมิวนิก (เยอรมนี) นครมิวนิก - พัสเซา - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - นครบูดาเปสต์ (ฮังการี) บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บราติสลาวา (สโลวัค) ปราสาทกรุงบราติสลาวา - เที่ยวชมเขตเมืองเก่ากรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ ปร๊าก - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - เชสกี้ คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองมรดกโลก - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ฮัลสตัท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิค เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน 

กำหนดการเดินทาง 26 ธันวาคม 57 - 4 มกราคม 2558

 

 

 

26 ธ.ค. 57

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)

21.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

หมายเหตุ

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

27 ธ.ค. 57

นครมิวนิก - พัสเซา - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง

00.50 น.

ออกเดินทางสู่นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TG 924 

06.45 น.

คณะถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่เมืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น เมืองสามแควแห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ ดานูบ (Danube), แม่น้ำอินน์ (Inn) และแม่น้ำอิซ (Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของอดอฟ์ฮิตเลอร์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยฮิตเลอร์และครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในพัสเซาถึง 4 ปี เที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมืองคือ วิหารเซนต์สตีเฟน ผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี ซึ่งภายในวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบ้านช่องของเขตเมืองเก่าทั้งโกธิคและบาร็อค  รวมไปถึง Veste Oberhaus  อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองพัสเซา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำไวน์สด

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Melia Vienna Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

28 ธ.ค. 57

กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - นครบูดาเปสต์ (ฮังการี)

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำเข้าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่ง ใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทำการสำคัญของรัฐ ใกล้กันเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ ก่อนจะข้ามแม่น้ำดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ท่านได้ชมสายแม่น้ำดานูบใหม่และเก่า ที่มีความสำคัญต่อหลายประเทศในยุโรป และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.

หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อันได้แก่เมืองบูดาและเปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Intercontinental Budapest 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

29 ธ.ค. 57

บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บราติสลาวา (สโลวัค)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นำชมจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ำสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค โดดเด่นเป็นตระหง่าน แล้วข้ามสู่ฝั่งบูดา เพื่อขึ้นชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสู่คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดจำหน่ายเป็นของฝาก อาทิ ผ้าปัก เครื่องแก้วของที่ระลึกต่างๆ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละคร ที่มีการขยายเมืองอย่างไม่หยุดยั้ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava 4*หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

30 ธ.ค. 57

ปราสาทกรุงบราติสลาวา - เที่ยวชมเขตเมืองเก่ากรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

นำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ บันทึกภาพสวยจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์และบาร็อค เข้าสู่เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพประทับใจก่อนออกเดินทางต่อสู่กรุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

14.00 น.

นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้เป็นทองคำ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต

16.00 น.

นำท่านเดินสู่สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวา ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม จนเข้าสู่จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วโบฮีเมีย โมเซอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นรำให้นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก อิสระให้ท่านได้มีเวลา   ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิเช่น ห้างมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบรนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Intercontinental Prague hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

31 ธ.ค. 57

ปร๊าก - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - เชสกี้ คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเที่ยวชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรม ชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกหรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของที่ระลึก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Dvorak Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

1 ม.ค. 58

เมืองมรดกโลก - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ฮัลสตัท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

นำท่านเที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.

สมควรแก่เวลา นำคณะออกเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Scalaria St.Wolfgang 4*หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

2 ม.ค. 58

ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิค

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.

ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี

เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน แล้วเดินทางต่อสู่เมืองซาลส์บวร์ก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.

ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะซาวด์ออฟมิวสิคเมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน โมสาร์ตที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นำท่านไปชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสียง ประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

15.30 น.

ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียอีกด้วย อิสระให้ท่านชมบรรยากาศของเมือง โดยเริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Pullman Hotel Munich 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

3 ม.ค. 58

เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นำท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์

10.45 น.

ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

14.10 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925

4 ม.ค. 58

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.45 น.

สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

***************************************************************************************************************************************

 

 

ค่าทัวร์รวม :

 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ü ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ü ค่าเข้าปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ, ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์

ü โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ü ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค  (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**

ü ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์

ü ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ü สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

1.       เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2.       ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว

3.       ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /

เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)

 

·          ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

·          HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 

·          ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน

·          HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน

หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

 

·          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน

·          HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน

หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

 

·          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง

·          HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน

หัก 50% ของค่าทัวร์

หัก 50% ของค่าทัวร์

 

·          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW

·          HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW

หัก 75% ของค่าทัวร์

หัก 75%  ของค่าทัวร์

 

·          ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND

หัก 90% ของค่าทัวร์

 

·          หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

 

 

§  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

 

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

 

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 

§  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

§  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

§  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

 

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 

§  ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง

§  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

§  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

§  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

§  กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

 

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาทำการประมาณ 10 วันทำการ

(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูตเชค)

þ  พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

þ  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

þ  สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

þ  หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 

þ  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

þ  หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

(วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปด้วย)

þ  กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 16แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

þ  กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง 

þ  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

þ  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

þ  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

þ  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

þ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

þ  บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของสนธิสัญญาเชงเก้น ในกรณียื่นวีซ่าผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง

และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

 

                       ******************************************************************************************

                                        สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

                  Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

                                         หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367