ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


สเปน ฝรั่งเศส

SPAIN FRANCE

28 มี.ค.-6 เม.ย. 57 18-27 เม.ย. 57 25 เม.ย.-4 พ.ค. 57 2-11 พ.ค. 57
9-18 พ.ค. 57 16-25 พ.ค. 57 23 พ.ค.-1 มิ.ย. 57 30 พ.ค.-8 มิ.ย. 57
6-15 มิ.ย. 57 13-22 มิ.ย. 57 20-29 มิ.ย. 57 27 มิ.ย.-6 ก.ค. 57
4-13 ก.ค. 57 11-20 ก.ค. 57 18-27 ก.ค. 57 25 ก.ค.-3 ส.ค. 57
1-10 ส.ค. 57 8-17 ส.ค. 57 15-24 ส.ค. 57 22-31 ส.ค. 57
29 ส.ค.-7 ก.ย. 57 5-14 ก.ย. 57 12-21 ก.ย. 57 19-28 ก.ย. 57
26 ก.ย.-5 ต.ค. 57 3-12 ต.ค. 57 10-19 ต.ค. 57 17-26 ต.ค. 57
24 ต.ค.-2 พ.ย. 57 

สถานที่ท่องเที่ยว แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - ปูเอต้า เดอโซล-เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซ่า มายอร์ - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองบาร์เซโลน่า-บาร์เซโลน่า - ซิตี้ออฟเกาดี้ - ซากราด้าแฟมิเลีย - สนามกีฬากัมป์นูว์ - บารี โกธิค - ถนนลา ลัมบรา - ระบำฟลามิงโก้-บาร์เซโลน่า - ราชรัฐอันดอร์รา - ช้อปปิ้งสินค้าในเมืองปลอดภาษี - การ์กาส ซอน - เมืองสวยบนป้อมปราการสูง-การ์กาสซอน  - อาร์ก - ปงต์ดูการ์ - ชาโตเนิฟดูปาบ - อาวีญง-รถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ขึ้นหอไอเฟล-เที่ยวชมมหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - อิสระช้อปปิ้ง - Dinner Cruise

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินแมดริด (สเปน)

22.00 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่ 2 แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - ปูเอต้า เดอโซล

00.05 น. ออกเดินทางสู่แมดริด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 948
08.00 น. ถึงสนามบินแมดริด หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนำคณะเข้าสู่เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสม ผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโฆ เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก เริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองจากบนเนินเขา ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าทุก ๆ แห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเด ฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้แล้ว สิ่งที่ต้องแวะชมคือมหาวิหารโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนานเดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบกอธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นอัลคาซาร์  เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธ ภัณฑ์ใน ชมไฮไลท์ของเมือง แล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดี มีชื่อเสียงของนครโตเลโด้คือดาบและมีดเหล็ก กล้าแบบเคลือบดำฝังเงิน ทอง และลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดับบ้านอีกด้วย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (EI Greco) ได้จำลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่งกว่าของจริงแล้วเดินทางกลับสู่กรุงแมดริด เป็นเมืองหลวงที่อยู่สูงที่สุดของยุโรป (600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) เป็นที่รู้จักครั้งแรกของชาวอาหรับว่า มาการิด อิสระให้ช้อปปิ้งย่าน Serrano ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ อาทิ นาฬิกาชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์, กระเป๋าและเครื่องแต่งกายฝรั่งเศส และอิตาลี ตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU MADRID PRADO HOTEL หรือเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เที่ยวกรุงแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซ่า มายอร์ - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองบาร์เซโลน่า

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม “น้ำพุซีเบเลส” (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาซีเบลีน และอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ “ที่ทำการไปรษณีย์” แล้วชม “ประตูชัย” (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลที่ 3 พาเข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ของกษัตริย์ฮวนคาลอส ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่น ๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบ ด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้นรวมทั้งสิ่งของมีค่าต่าง ๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วพาท่านไปชมปลาซา เดอ เอส ปันญา (Plaza de Espana), อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฮเต้และซันโซปันซา ในสวนสาธารณะ, ปลาซ่า มายอร์ จตุรัสหลวง ศูนย์กลางเมืองอันเก่าแก่ ถูกสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1620 เขตปูเอต้า เดล ซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย และให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ Atocha เพื่อขึ้นรถไฟด่วน AVE สู่บาร์เซโลน่า เมืองที่โด่งดังของแคว้นกาตาลุญญ่า ทางตอนเหนือของสเปน รถไฟความเร็วสูงใช้เวลาในการเดินทางเพียง 2.30 ช.ม. (กระเป๋าใบใหญ่ไปกับรถโค้ช)
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON BARCELONA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 บาร์เซโลน่า - ซิตี้ออฟเกาดี้ - ซากราด้าแฟมิเลีย - สนามกีฬากัมป์นูว์ - บารี โกธิค - ถนนลา ลัมบรา - ระบำฟลามิงโก้

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. เที่ยวชมเมืองของเกาดี้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าคือ กาซ่า บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบให้กับเศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลน่า อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือกาซา มิลา เกาดี้ ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง, ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นแฟชั่นในยุคนั้น แล้วไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อุทิศให้กับชาวเมือง ออกแบบตั้งแต่ปีค.ศ. 1900 - 1914 สถานที่สุดท้ายของเกาดี้คือการเข้าชมโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน ความพิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่าง ๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขา และความสูงของมองต์เซร์ราต แล้ว
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. นำท่านเช้าชมสนามฟุตบอลเอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า  ทีมฟุตบอลลาลีกา ของสเปนที่โด่งดังที่สุด และมีแฟนคลับทั่วโลกกว่า 50.3 ล้านคน เป็นอันดับ 1 เหนือทีมเรียล มาดริด และทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แล้วขึ้นสู่ยอดเขามอนต์จูอิก ชมความสวยงามของตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปีค.ศ. 1992 จากนั้นเข้าสู่เขตเมืองเก่าย่านบารีโกติก หรือย่านโกธิก สถาปัตยกรรมในย่านนี้เสร็จสมบูรณ์ในยุคทองของโกธิค คือระหว่างศตวรรษที่ 13-15 อีกทั้งร่องรอยของพวกโรมันที่ยังเหลืออยู่จะเห็นได้จากกำแพงเมืองโบราณ ชมมหาวิหารของบาร์เซโลนา ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ผ่านไป ย่านนี้มีถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่, และละครใบ้ คอยเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ จุดเริ่มต้นถนนเส้นนี้อยู่ที่จัตุรัสกาตา ลุนญา และปลายสุดของถนนเป็นอนุสาวรีย์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะเวสต์อินดีส
18.45 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านชมระบำฟลามิงโก้ที่สวยงามสนุกสนานเร้าใจ
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON BARCELONA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 บาร์เซโลน่า - ราชรัฐอันดอร์รา - ช้อปปิ้งสินค้าในเมืองปลอดภาษี - การ์กาส ซอน - เมืองสวยบนป้อมปราการสูง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางสู่อันดอร์รา-ลาเวลลา เมืองหลวงของประเทศอันดอร์รา หรือ ราชรัฐอันดอร์รา เป็นรัฐปลอดภาษี มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ตั้งอยู่บนเทือกเขาพิเรนีส ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือด้านการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี นานาชนิดให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองการ์กาสซอน ในแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง (Languedoc-Roussillon) มีที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขาปีเรเน่เป็นฉากหลัง มีแสงแดดอันอบอุ่นเกือบตลอดปี เส้นทางสายวัฒนธรรมที่สืบสานมาตั้งแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคโรมัน ที่จะเห็นได้จากร่องรอยของกำแพงเมืองและป้อมปราการอันแข็งแกร่งในยุคกลาง นำท่านชมป้อมปราการที่บูรณะใหม่หมดในปีค.ศ. 1853 โดยสถาปนิกเออแฌน วียอเล-เลอ-ดุ๊ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE CARCASSONNE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 การ์กาสซอน  - อาร์ก - ปงต์ดูการ์ - ชาโตเนิฟดูปาบ - อาวีญง

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. เดินทางสู่เมืองเมืองอาร์ก (Arles) เมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงเหลือสนามต่อสู้ของชาวโรมัน Arène d’Arles ความจุ 25,000 ที่นั่ง สร้างเมื่อ 80 ปีก่อนคริสตกาล ที่มีสภาพสมบูรณ์ และโรงละครสมัยโรมัน (le théâtre antique) ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกของ UNESCO เมื่อปี1981
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. เดินทางสู่เขตหุบเขาแม่น้ำโรห์น แม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคนี้ ผ่านชมไร่องุ่นที่มีชื่อเสียงชาโตเนิฟ-ดูเปบ ไร่องุ่นที่เลื่องชื่อในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง แล้วนำท่านไปชมปง ดู การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว คือทางส่งน้ำซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็นสะพานส่งน้ำจุดหนึ่งในการส่งน้ำระหว่าง เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปีค.ศ. 1985 จากนั้นเข้าสู่เมืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำโรห์น (Rhône) และเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ที่ได้ย้ายที่พำนักมาที่นี่ในระหว่างปีค.ศ. 1309 - 1423 เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของแคว้น นอกจากนี้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียง คือ สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานแห่งเมืองอาวีญง (Pont d’Avignon) สร้างเมื่อปีค.ศ. 1177
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 รถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ขึ้นหอไอเฟล

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำคณะนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 คณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du Lyon รถโค้ชท้องถิ่นรอรับคณะพร้อมสัมภาระ แล้วนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว เข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น. นำคณะขึ้นสู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล แสงไฟระยิบระยับทำให้หอแห่งนี้โดดเด่นเป็นสง่า ชมมหานครปารีสท่ามกลางแสงไฟอันตระการตา สมกับสมญานามว่า City of light
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT PARIS SAINT DENIS HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เที่ยวชมมหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - อิสระช้อปปิ้ง - Dinner Cruise

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น. นำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกสำหรับอีกหลาย ๆ คน นำท่านชมทิวทัศน์ของหอไอเฟล, โบสถ์แองวาลีด, มหาวิหารนอร์ทเตรอดาม ซึ่งใหญ่และน่าชมที่สุดของยุโรป, ประตูชัย (Arc de Triomphe), จัตุรัสคองคอร์ด, ถนนชองป์เอลิเซ่, โรงละครโอเปร่า ล้วนเป็นสถานที่สำคัญคู่บ้าน คู่เมือง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Musée du Louvre) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะอันตั้งอยู่ในกรุงปารีส ที่มีชื่อเสียงที่สุด,เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมตั้งแต่ค.ศ. 1793มี ตัวอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch ในปี พ.ศ. 2549 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคนทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส 
 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai
บ่าย อิสระครึ่งวันให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าอาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ณ ร้าน Duty Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น ก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายใน Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส ที่มากมายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของฝรั่งเศส 
18.15 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำแซนน์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ Bateaux Parisiens Dinner Cruise
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT PARIS SAINT DENIS HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com 

วันที่ 9 สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931 

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.30 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
(หมายเหตุ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

**************************************

ค่าทัวร์รวม :
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าพระราชวังหลวง (Palacio Real) / ค่าเข้ามหาวิหารโตเลโด้ / ค่าเข้าชมโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย / ค่าเข้าชมสนามกีฬากัมป์นูว์ / ค่าเข้าชมการแสดงระบำฟลามิงโก / ค่ารถไฟ 2nd Class TGV  สู่มหานครปารีส / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ / ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ / ค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล / ค่าล่องเรือ Dinner Cruise Bateaux Parisiens
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)
 ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
ค่าทัวร์ไม่รวม :
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 

 ******************************************************************************************
สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367