ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


Spain portugal 10 days

  Spain portugal 10 days

 

สถานที่

กรุงแมดริด (สเปน) กรุงแมดริด (สเปน) - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งเมือง - กรานาด้า พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า - สุเหร่าเมซกิต้า กอร์โดบ้า - เซบียา - มหาวิหารเซบียา - ปลาซา เด เอสปาญา - ชมระบำ ฟลามิงโก เซบียา - ลิสบอน(โปรตุเกส) - เที่ยวชมเมือง - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม ลิสบอน - บินสู่บาร์เซโลนา (สเปน) - เที่ยวชมเมือง - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว บาร์เซโลนาบาร์รีโกติก - ซิตี้ออฟเกาดี้ - ถนนลารัมบร้า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง (Palacio Real) - ปลาซา เดอ เอสปันญ่า - อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา - ช้อปปิ้ง 

กำหนดการเดินทาง 26 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558

ราคาเริ่มต้น 98,000

 

 

26 ธ.ค. 57

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน)

21.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

27 ธ.ค. 57

กรุงแมดริด (สเปน) - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งเมือง - กรานาด้า

00.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 948 

08.00 น.

คณะถึงสนามบิน Barajas กรุงแมดริด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก  เริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ แบบนีโอมูเดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่แปลกตา ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่า โดยผ่านประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด ทุกทุกแห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้แล้วต้องแวะชมคือ มหาวิหารโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน เดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่าต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา นับเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน อีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือโบสถ์ยิว ที่สำคัญชื่อว่าซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา บลันกา จุดเด่นของโบสถ์อยู่ที่หัวเสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากศิลปะแบบไบเซนไทน์หรือเปอร์เชียนซึ่งมี ดอกไอริส อันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และเครื่องหมายดาว 6 แฉก (สัญลักษณ์ชาวยิว) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประดับและตกแต่งโบสถ์แห่งนี้ เที่ยวชมไฮไลท์ของเมือง แล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโด้คือดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดำฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็นของประดับบ้านอีกด้วย ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จำลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่งกว่าของจริง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

ออกเดินทางสู่สเปนตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซีย แคว้นแห่งเกษตรกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้างผลผลิต อาทิ น้ำมันมะกอก พืชไร่ องุ่น ฝ้าย และดอกทานตะวัน เป็นเขตภูมิภาคที่อบอุ่นเนื่องจากอากาศดีตลอดปีเพราะอยู่ติดกับมหาสมุทรและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนเข้าสู่เมืองกรานาด้าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสูงสุดทั้งทางวัตถุและศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะพัก HOTEL M. A. NAZARIES – BUSINESS & SPA ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

28 ธ.ค. 57

พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า - สุเหร่าเมซกิต้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำท่านสู่พระราชวังอะลัมบรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอันดับอย่างเป็นทางการ ความสุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ตั้งอยู่บริเวณสันเขาบนเนินเขียวขจี ไม่มีคำบรรยายใดจะเปรียบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณีตสมดุลอันน่าทึ่งนี้ได้ พระราชวังแห่งนี้มิได้ยิ่งใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลังการไปด้วย ฝีมืออันประณีตจากช่างฝีมือในยุคก่อนที่ได้สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร นำคณะเข้าชมพระราชวังหลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปด้วยลวดลายแกะสลักบนเพดานไม้ ลายเครือเถาบนปูนปั้นที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์ และลายลูกไม้ฉลุบนเรียวโค้งของเสาหินอ่อน ด้านนอกเป็นสวนสวยราวกับจำลองสวนสวรรค์มาไว้บนดิน ลานดอกเมอร์เทิล ขนาบด้วยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องสำหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์และสุดปลายทางใต้เป็นลานสิงโตสร้างขึ้นรอบน้ำพุโบราณขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคยต้อนรับนักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน เออร์วิง ในปี 1829 ที่เคยพำนักในพระราชวังแห่งนี้นานถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดชมก็คือพระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวังฤดูร้อนของสุลต่าน ความงดงามของอุทยานสวนอันร่มรื่นและเขียวขจีประดับด้วยน้ำพุและสระน้ำสมกับความหมายที่ว่าอุทยานสถาปนิก

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

เดินทางสู่เมืองกอร์โดบา เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 10  มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ นำท่านเลาะเลียบผ่านเขตกำแพงเมืองเก่าที่ด้านหลังเป็นชุมชนชาวยิว ปราสาทอัลคาซาร์และสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ แล้วพาเข้าชมสุเหร่าเมซกีต้า สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี้ คือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อันยิ่งใหญ่และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือมีห์รับ ซึ่งถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะพัก AC HOTEL CORDOBA PALACIO BY MARRIOTT***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

29 ธ.ค. 57

กอร์โดบ้า - เซบียา - มหาวิหารเซบียา - ปลาซา เด เอสปาญา - ชมระบำ ฟลามิงโก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางต่อสู่เมืองเซวิลล์หรือเซบียา เมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปนและเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพื้นที่โล่ง สวนสาธารณะ และสวนดอกไม้ เมืองในฝันสำหรับผู้ต้องการสัมผัสชีวิตราตรีอันเร่าร้อนของอันดาลูเซีย นำท่านเข้าชมวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่ามีทั้ง ภาพเขียน, เครื่องใช้ในพิธีของศาสนา ที่ทำมาจากทองคำและเงิน ล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย จากนั้นขึ้นชมหอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่แนะนำสำหรับท่านที่สุขภาพไม่เอื้ออำนวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุเพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมี ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปัตยกรรมที่ยังคงมีคราบเงาความบรรเจิดและความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์สเปนมาก่อน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นำท่านไปชมสิ่งก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดเอสปาญา (Plaza de Espanga) ชมกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่นงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมและเพลิดเพลินกับ ดนตรีและระบำฟลามิงโก อันเร่าร้อนสไตล์อันดาลูเซีย

 

นำคณะพัก HOTEL BARCELO RENACIMIENTO ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

30 ธ.ค. 57

เซบียา - ลิสบอน(โปรตุเกส) - เที่ยวชมเมือง - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่พรมแดนสเปน-โปรตุเกสที่เมืองแบฮา เคยตกเป็นเมืองของโรมันในยุคของ จูเลียส ซีซาร์ และตั้งให้เป็นเมืองหลวงของแคว้นตะวันตกแห่งอาณาจักรโรมัน จนเข้าสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย 

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็น World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารสำคัญต่างๆ แล้วไปชมหอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรือสำรวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ที่ให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตำรับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นตำรับแท้อยู่ที่โปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา โดยท่านท้าวทองกีบม้า

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะพัก  VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA *****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

31 ธ.ค. 57

ลิสบอน - บินสู่บาร์เซโลนา (สเปน) - เที่ยวชมเมือง - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.50 น.

เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยสายการบินภายในประเทศ  นำท่านเที่ยวชมเมืองบาร์เซโลนา ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงในเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามเจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจท่าเรือและการค้า อีกทั้งยังผสมผสานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และความทันสมัยให้สมกับเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

11.45 น.

ถึงสนามบินเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลนา ไปสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อุทิศให้กับชาวเมือง ออกแบบตั้งแต่ปี 1900 - 1914 นำชมสถานที่สุดท้ายของเกาดี้คือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน ความพิเศษในงานของเกาดี้คือ การรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของมองต์เซร์ราต เข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า ขึ้นสู่ยอดเขามอนต์จูอิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะพัก HOTEL MELIA BARCELONA SKY**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

1 ม.ค. 58

บาร์เซโลนาบาร์รีโกติก - ซิตี้ออฟเกาดี้ - ถนนลารัมบร้า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำคณะชมเมืองโดยเริ่มจาก บาร์รีโกติกหรือย่านโกธิค สถาปัตยกรรมในย่านนี้เสร็จสมบูรณ์ในยุคทองของโกธิคคือระหว่างศตวรรษที่ 13 – 15 อีกทั้งร่องรอยของพวกโรมันที่ยังเหลืออยู่จะเห็นได้จากกำแพงเมืองโบราณ เข้าชมมหาวิหารของบาร์เซโลนาที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี แล้วไปชมผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี้ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าคือ กาซ่า บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบให้กับเศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลนา อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี้ ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่ง, ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นแฟชั่นในยุคนั้น แล้วเข้าสู่จัตุรัสกาตาลุนญา จุดเริ่มของย่านถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลนา มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่, และละครใบ้, เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเดินชมอย่างไม่รู้เบื่อ ปลายสุดของถนนเป็นอนุสาวรีย์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะเวสต์อินดีส

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

15.00 น.

รถไฟด่วน  AVE (HI SPEED TRIAN) นำคณะเดินทางสู่กรุงแมดริด เมืองหลวงที่เก่าแก่และสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชั่วโมง)  AVE TRIAN เปิดให้บริการเฉพาะการเดินทางในประเทศสเปนเท่านั้น

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะพัก  MELIA MADRID PRINCESA ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

2 ม.ค. 58

เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง (Palacio Real) - ปลาซา เดอ เอสปันญ่า - อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา - ช้อปปิ้ง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำคณะเที่ยวกรุงแมดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการ ไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป จากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของแวร์ซายส์และความสวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังในปี ค.ศ.1738  ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ,  เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ เที่ยวชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

14.00 น.

เที่ยวชมปลาซา เดอ เอส ปันญา (Plaza de Espanga) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จตุรัสใจกลางเมืองซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสายและยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีกด้วย ชมอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะพัก  MELIA MADRID PRINCESA ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

3 ม.ค. 58

กรุงแมดริด - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน Barajas กรุงแมดริด เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 949

4 ม.ค. 58

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.05 น.

นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

**************************************************************************************************************************************************

 

 

ค่าทัวร์รวม :

 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ü ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ü ค่าเข้าชม Toledo Cathedral / ค่าเข้าชม Alhambra Palace / ค่าเข้าชม Cordoba Mezquita Mosque /

ค่าเข้าชม Seville Cathedral / ค่าเข้าชม Madrid Palacio Rea l/ ค่าเข้าชม Sagrada Famillia,

ค่าเข้าชม Camp Nou

ü ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว

ü ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ü ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร/ ท่าน / วัน

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น)

ü ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

ü ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ü สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

1.       เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2.       ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว

3.       ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /

เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)

 

·        ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

·        HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 

·        ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน

·        HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน

หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

 

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน

·        HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน

หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

 

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง

·        HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน

หัก 50% ของค่าทัวร์

หัก 50% ของค่าทัวร์

 

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW

·        HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW

หัก 75% ของค่าทัวร์

หัก 75%  ของค่าทัวร์

 

·        ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND

หัก 90% ของค่าทัวร์

 

·        หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

 

 

§  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

 

 

 

                        ******************************************************************************************

                                           สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

                    Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

                                            หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่

 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367