ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


ทัวร์เนปาล : มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน (JD HMC) article

ทัวร์เนปาล : มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน (JD HMC)

สถานที่ท่องเที่ยว : มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน สู่อ้อมกอด...แห่งเทือกเขาหิมาลัย สักการะสถูปที่ วัดสวยมภูวนาถ ดวงตาแห่งธรรม พร้อมรับแสงอรุณยามเช้าที่นากาก็อต 
กำหนดการเดินทาง : 7-10/14-17/21-24/28-31 มี.ค. 56 ราคา 28,900 บาท
โดยสายการบิน รอยัล เนปาล (RA)
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เนปาล : มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมัณฑุ  - เจดีย์พุทธนาถ – พระราชวังกาฐมาฯฑุ
08.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินรอยัล เนปาล เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
10.15 น.  ออกเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ โดยสายการบิน รอยัล เนปาล เที่ยวบินที่ RA 402
12.25 น.  ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังเสร็จสิ้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว... 
บ่าย นำท่านชม “เจดีย์พุทธนาท (Boundhanath)” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอดมองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐาน...
                  นำท่านเที่ยวชม พระราชวังกาฐมัณฑุ ซึ่งมี พระราชวังหนุมานดอร์กา (HANUMANDHOKA OR KATHMANDU DURBAR SQUARE) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่าหอพสันตปุร์เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย ชม หนุมานดอร์กา รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชม กาฐมณฑป อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และนำท่านเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก (จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2522) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Grand หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง กาฐมาณฑุ – โปขรา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม...  
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
09.55 น. นำท่านเดินทางสู่โปขรา โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ U4 605
10.20 น. เดินทางถึงเมืองโปขรา สวรรค์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์ ความงามและความสงบสุขในสวรรค์สำหรับนักเดินทาง 
เที่ยง นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่าย นําชม น้ำตกเดวี(Devi’s Fall) น้ําตกที่ลึกที่สุด ชม ถ้้าพระศิวะ (Kubteswra cave) เป็นถ้ําที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิกษ์ฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์โดยทั่วไปจะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ําและเชิญซื้อพรมขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต (Tibet Camp) จากนั้น นําท่านชมทะเลสาปฟีว่า (Phewa Lake) ทะเลสาปน้ําจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบ และชม วัดบาราฮี(Barahi Temple) หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโรงแรม 
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก Hotel Barahi หรือระดับเที่ยบเท่า
 
วันที่สาม โปขรา – กาฐมาณฑุ
05.30 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ออกเดินทางสู่ ยอดเขาซารังกอต (Sarangkot) ชมความงามของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูน่า Annapurna ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า และทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง (ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ 1 ชั่วโมง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม...
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ U4 606
10.50 น. เดินทางถึงกาฐมาณฑุ นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท หรือ วัดลิง สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ  ในปี ค.ศ. 420 องค์สถูป มีอายุกว่า 2,500 ปี และสร้างขึ้นจาก อิฐ ดินเหนียว และทองแดง ลักษณะองค์สถูปเป็นสีทองอร่ามตั้งอยู่บนฐานโอคว่ำขนาดใหญ่ที่ฉาบปูนสีขาวโพลนส่วนฐานสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” และเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่มานาน... 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชม เมืองลลิตปูร์(Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สําคัญ1ใน4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค .ศ.1979 
ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจําพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโด ยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล ชมมหาพุทธเจดีย์สถาน (Mahabuddha temple) จําลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปประทับรอบพระเจดีย์ กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าต่างๆ อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ต่อรองราคาตามความพอใจ และความสามารถส่วนบุคคล
ค่ำ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อม ชมโชว์จากสาวเนปาลี Dinner with Show
จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พัก Hotel Grand หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม “วัดปศุปฏินาถ” เป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดู ที่มีชื่อเสียงด้านงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยังมีหลังคาสีทองสองชั้นสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ภัคมาติ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจำปีของมหาศิวะราตรี… ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
13.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินรอยัล เนปาล เที่ยวบินที่ RA 401
18.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการรวม 
-  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินไทย (Thai Airways)
-  ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง โปครา –กาฐมาณฑุโดยสายการบินภายในประเทศเนปาล
-  ค่าที่พักโรงแรมในนครกาฐมาณฑุ 2 คืน, รีสอร์ทบนยอดเขานากากอต 1 คืน และโรงแรมในโปครา 1 คืน6
-  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ, ค่ารถในระหว่างการเดินทางโดยตลอดทุกจุดที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมืองคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล
- Ticket Insurances, Fuel Surcharges
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa
- ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax + ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee
- ค่าประกันอุบัติเหตุ Personal Insuranceในการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000. - บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าว
- ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (คํานวณจากค่าบริการรวม) 
- ค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master) และ 4% (Dinner) - (คํานวณจากค่าบริการรวม VAT)
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2 USD / วัน / ท่าน, ส้าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
 
การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
 
** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปรแกรมในไฟล์ PDFที่แนบมา **
 
******************************************************************************************
สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 / 08 6-366-9106 -7   FAX (+66) 02 9455 903
 
หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่  


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เนปาล , มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A , ทัวร์อินเดีย

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)(JDSABMAX) article
เชียร์ไทยไปบอลโลก ระหว่าง ไทย - อิรัก article
มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ article
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (JD GO PAT) article
เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (JD HMC) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367