ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (JD HMC) article

เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว   เทือกเขานากาโก๊ด- กาฐมาณฑุ – โภครา-เจดีย์พุทธนาท-เมืองลลิตปูร์(Lalitpur)-ถ้ำพระศิวะ-ทะเลสาปฟีว่า

กำหนดการเดินทาง   :  20-24 พ.ย. 2556               ราคา 39,900 บาท                                                       
                                    28 ธ.ค.- 01 ม.ค.  2557     ราคา 40,900 บาท  

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมัณฑุ  - เทือกเขานากาก๊อต

08.00  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว D เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
10.15  ออกเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319
12.25  ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังเสร็จสิ้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...

เที่ยง        นำท่านเที่ยวชม พระราชวังบักตาปูร์ (BHAKTAPUR ) ซึ่งมี พระราชวังหนุมานดอร์กา (HANUMANDHOKA OR KATHMANDU DURBAR SQUARE) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่าหอพสันตปุร์เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย ชม หนุมานดอร์กา รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชม กาฐมณฑป อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่พำนักของ เทพธิดากุมารี ที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก (จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2522)   จากนั้น  นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท หรือ วัดลิง สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ  ในปี ค.ศ. 420 องค์สถูป มีอายุกว่า 2,500 ปี และสร้างขึ้นจาก อิฐ ดินเหนียว และทองแดง ลักษณะองค์สถูปเป็นสีทองอร่ามตั้งอยู่บนฐานโอคว่ำขนาดใหญ่ที่ฉาบปูนสีขาวโพลนส่วนฐานสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” และเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่มานาน... จากนั้นเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot)  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสความงามตลอดเส้นทางบนระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศแสนละมุนตลอดข้างทาง ยามอาทิตย์อัสดงลาลับขอบฟ้าระหว่างเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ               นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Niva Lodge  หรือระดับเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

 

วันที่สอง เทือกเขานากาโก๊ด- กาฐมาณฑุ – โภครา

 

 เช้าตรู่         เดินสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งขุนเขาโดยรอบ พบบรรยากาศหนาวเย็น ไอหมอก และหยดน้ำค้างบนยอดหญ้า
                   รอชมบรรยากาศแสงตะวันขึ้นตัดขอบฟ้า เหนือหุบเขาที่ตั้งตระหง่าน อย่างน่าหลงไหล..
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม...  รับเครื่องดื่มร้อนๆ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย อิสระในการพักผ่อน ดื่มด่ำกับความงามทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์ และอากาศที่บริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศจากต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และลมภูเขา หากโชคดี ท่านอาจจะมีโอกาสได้ชม ยอดเขาเอเวอร์เรส จากจุดจุดนี้แม้จะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็นับเป็นความภาคภูมิใจที่น่าจดจำ เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางออกจากเทือกเขานากาโก๊ด มุ่งหน้าสู่ เมืองกาฐมาณฑุ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
                    หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่โภครา โดยสายการบิน
                   ภายในประเทศ ( Flight at 15.25 P.M.)
15.50          เดินทางถึงเมืองโภครา ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเนปาลในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพมีทั้งทะเลสาบพีวาและยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูงเด่นตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) เป็นฉากหลังของหุบเขาแห่งนี้ ก่อเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีมนต์ขลัง หุบเขาที่อยู่รายล้อมโปขระเปรียบเสมือนบ้านของหมู่ไม้ที่ขึ้นอยู่ขนัดแน่น มีแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในฝันของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย โดยเฉพาะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งก็คือเอเวอร์เรสต์นั่นเองระหว่างเดินทางเข้าสู่ที่พัก นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์อพยพชาวทิเบตและตลาดกลางคืน      ท่านจะจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตซึ่งอพยพมาทางตอนเหนอของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงซาลาและประกาศให้ทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีน พร้อมจับจ่ายสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะพรมพื้นเมืองที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับประเทศด้วยเสมอ  โดยศูนย์อพยพแห่งนี้ยังคงได้รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก
ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก
                   เข้าที่พัก Land Mark หรือระดับเทียบเท่า

เช้าตรู่        นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดเขาซารังโก๊ด (Sarangkot)
                  โดยยอดเขาแห่งนี้สูง 1,592 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ได้รับการยกย่องว่า "สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก" สัมผัสประสบการณ์ขุนเขาเปลี่ยนสียามพระอาทิตย์ขึ้นอันน่าประทับใจ จากยอดเขา ณ จุดนี้ ท่านสามารถมองเห็น เขามัจฉาปูชาเร, เขาอันนะปุรณะ 1, อันนะปรณะ 2 และแนวเทือกเขาหิมาลัย ทอดตัวเป็นแนวยาวตัดกับขอบฟ้ากว้างสะอาดตา แนวเทือกเขาจะเปลี่ยนความงามตามความสว่างของพระอาทิตย์ ที่จะค่อย ๆ ฉายสีทองอาบแนวเขาทีละเล็กทีละน้อย ที่ละยอด ที่ละลูก จากฝั่งตะวันออก ยังฝั่งตะวันออก นับเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน ระหว่างทางทำท่านสักการะขอพรที่วัด ฮินดู ( Bindyabasini Temple ) ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเนปาลีให้ความเคารพ และสักการะ โดยจะมีพิธีทำบุญเฉพาะในวันอังคารและวันเสาร์เท่านั้น หากเป็นวันพิธีใหญ่ๆ ชาวเนปาลลีจะมีพิธีกาบูชายันต์ด้วยสัตว์เล็ก ใหญ่ตลอดทั้งวันที่พิธีประกอบพิธีกรรม จากนั้นทำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 

วันที่สาม โภครา- กาฐมาณฑุ

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
                   หลังจากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกเดวี(Devi’s Fall) น้ำตกที่ลึกที่สุด ชม ถ้ำพระศิวะ (Kubteswra cave) เป็น   ถ้ำที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์โดยทั่วไปจะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำและเชิญซื้อพรมขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต (Tibet Camp)
 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 จากนั้น นําท่านชมทะเลสาปฟีว่า (Phewa Lake) ทะเลสาปน้ําจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบ และชม วัดบาราฮี(Barahi Temple) หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับนครกาฐมาณฑุ โดยรถยนต์ที่เตรียมไว้ อิสระในการพักผ่อน

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร   กลับสู่ที่พัก Royal Singi  หรือระดับเทียบเท่า
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม...
       หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านชม “เจดีย์พุทธนาท (Boundhanath)” ซึ่งเป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอดมองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐาน นำท่านเยี่ยมชม “วัดปศุปฏินาถ” ( Pashupatinath Temple )เป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดู ที่มี ชื่อเสียงด้านงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  และยังมีหลังคาสีทองสองชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ภัคมาติ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจำปีของมหา ศิวะราตรี…ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) จากนั้นเยี่ยมชมกาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคาร หรือเรือนไม้สีดำ หลังคาสามชั้น ที่เชื่อกันว่าสร้างจากไม้เพียงต้นเดียว ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง   กาฐมาณฑุ แห่งนี้

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองกาฐมาณฑุ
 ชม เมืองลลิตปูร์(Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สําคัญ1ใน4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค .ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) ,วัดทองคำ Golden Temple  จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจําพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล

ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร
 จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พัก Royal Singi  หรือระดับเทียบเท่า พร้อมอิสระยามค่ำคืน

 

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                  นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
13.35          เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 320
18.15      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**************************************************************************
หมายเหตุ:        การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นใน
   อนาคตทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
หมายเหตุ
1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  
2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมีผลต่อการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย 

อัตราค่าบริการรวม
-  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินไทย (Thai Airways)
-  ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง กาฐมาณฑุ-โปคราโดยสายการบินภายในประเทศเนปาล
-  ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
-  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ, ค่ารถในระหว่างการเดินทางโดยตลอดทุกจุดที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมืองคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล
- Ticket Insurances, Fuel Surcharges
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa
- ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax + ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee
- ค่าประกันอุบัติเหตุ Personal Insuranceในการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000. - บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (คํานวณจากค่าบริการรวม)
- ค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master) และ 4% (Dinner) - (คํานวณจาก
ค่าบริการรวม VAT)
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2 USD / วัน / ท่าน, สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทำการ พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่าน  ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม  ใหม่เอง   หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 12.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับ
ท่านเป็นกรณีไป
13.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

************************************************************

 

สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่

 

 

วันที่ห้า กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ

 

วันที่สี่  กาฐมัณฑุ    ทัวร์เนปาล , มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A , ทัวร์อินเดีย

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)(JDSABMAX) article
เชียร์ไทยไปบอลโลก ระหว่าง ไทย - อิรัก article
มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ article
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (JD GO PAT) article
เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เนปาล : มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน (JD HMC) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367