ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

  เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

 

สถานที่ 

 เมืองกาฐมัณฑุ  - เทือกเขานากาก๊อต เทือกเขานากาโก๊ด- กาฐมาณฑุ – โภครา  โภครา- กาฐมาณฑุ  กาฐมัณฑุ  กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง  ก.ย 2557 - เม.ษ 2558

8-12 ต.ค. //22 – 26 ต.ค.//5 – 9,19 – 23 พ.ย. //3 – 7 ธ.ค. // 10 – 14 ธ.ค. //24-28 ธ.ค.// 31 ธ.ค.-4 ม.ค. 58

// 10-14 , 11-15 เม.ย. 58

ราคาเริ่มต้น 41,900 

 

วันที่ 1                กรุงเทพฯ – กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล                                             

08.00 น.               คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3  เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท หิมาลัยเซนเตอร์ ให้การต้อนรับและบริการทุกท่าน

10.30 น.               คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เที่ยวบินที่ TG 319

12.45 น.               คณะเดินทางถึงสนามบิน ตรีภูวัน กรุงกาฐมัณฑุ (Kathmandu) ประเทศเนปาล หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้า

                                เมืองและตรวจสอบสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกรุงกาฐมัณฑุ กรุงกาฐมัณฑุเป็นเมือง

                                หลวงของประเทศเนปาล ที่ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมัณฑุ บนระดับความสูง 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมี

                แม่น้ำบัคมาตี (Bagmati River) ที่ไหลผ่านตัวเมือง ตัวเมืองกรุงกาฐมัณฑุมีลักษณะคล้ายทรงชามหงาย ที่รายล้อมด้วย 4 เทือกเขาที่สำคัญอันประกอบไปด้วย เทือกเขาศิวะปุรี (Shivapuri) เทือกเขาภูโชกี (Phulchoki) เทือกเขานาคาจันทร์ (Nagarjun), และเทือกเขาจันทราคีรี (Chandragiri) จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในกรุงกาฐมัณฑุ หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม กาฐมันฑุดูบาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) หรือ จตุรัสในเขตพระราชฐานของพระราชวังกาฐมันฑุ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า โดยภายในจัตุรัสแห่งนี้จะประกอบไปด้วยความยิ่งใหญ่ของตัวอาคารที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของสี่ราชวงศ์ที่สำคัญของประเทศเนปาลโดยสถานที่สำคัญที่ท่านจะได้เที่ยวชม ประกอบไปด้วย  พระราชวังหนุมานโดการ์ (Hanumandhoka) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์มัลละ แห่งราชวงศ์ชาห์ เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ และประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ พระราชวังแห่งนี้เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว ที่พำนักขององค์กุมารี (Kumari Ghar) หรือ วิหารตะเลจู (Taleju Temple) ด้วยขนบธรรมเนียมของชาวเนปาลที่ให้การเคารพนับถือร่างสถิตที่เป็นตัวแทนของพระแม่ทุรคา โดยร่างสถิตดังกล่าว ถูกเรียกว่า กุมารี (Living Goddess) ซึ่งแต่ละเมืองของประเทศเนปาลจะมีกุมารีคู่เมือง แต่สำหรับกุมารีที่พำนักในวิหารแห่งนี้ เปรียบดังกุมารีสูงสุด หรือ กุมารีแห่งชาติพระกาฐมณฑป (Kasthamandap) เป็นอาคารไม้เก่าแก่ 3 ชั้น ที่สร้างจากต้นสาละเพียงต้นเดียว เพื่อบูชาฤาษีโกรัคชานาถในไศวนิกาย โดยอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชบัญชาของกษัตริย์ลักษมี พระศิวะปางกาฬไพราพ (Bhairav) ซึ่งเป็นรูปปั้นพระศิวะองค์สีดำที่เป็นปางดุร้าย ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นอวตารเพื่อมาปราบมวลหมู่ยักษ์และมาร โดยรูปปั้นองค์นี้ถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักษ์คุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายและภยันตรายและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองกาฐมัณฑุและคนเนปาล จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์สวะยัมภูนาถ (Swayambhunath Stupa) ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของหุบเขากาฐมัณฑุ จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์โพธินาถ หรือพุทธนาถ (Bouddhanath Stupa) ถือได้ว่าเป็นเจดีย์ที่สำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวเนปาลและฑิเบตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นับถือนิกายวัชรยาน ซึ่งท่านจะสามารถเห็นผู้มาเยี่ยมเยียนนิยมใช้วิธีการเดินหมุนกงล้อมนตรา บริเวณรอบฐานเจดีย์ สวดลูกประคำ หรือการสักการะแบบอัษฎางคประดิษฐ์

เย็น                         นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในกรุงกาฐมัณฑุ

                                หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักในกรุงกาฐมัณฑุ ณ โรงแรม INDRENI HIMALAYA , MANANG HOTEL หรือเทียบเท่า

*** (รบกวนเตรียมกระเป่าสะพายเพื่อใส่เสื้อผ้านำไปยังโภครา เนื่องจากไม่สามารถนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นเครื่องได้) ***

 

วันที่ 2                 กรุงกาฐมัณฑุ – เมืองโภครา                                       

เช้า                                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

                                หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน กรุงกาฐมัณฑุ เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองโภครา

11.10 น.               คณะเดินทางออกจากสนามบินตรีภูวัน กรุงกาฐมัณฑุสู่เมืองโภครา โดยสายการบิน Yeti Airlines (NYT) เที่ยวบินที่ NYT 677

11.35 น.               คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองโภครา หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสอบสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมืองโภครา เพื่อนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

                                                เมืองโภครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงกาฐมัณฑุ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศเนปาล และมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเมืองแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเนปาลที่นักท่องเที่ยวเลือกเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนปาล

เที่ยง                       นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองโภครา

                                หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม น้ำตกเดวีส์ (Davis Fall) เป็นน้ำตกที่ตั้งชื่อตามนางเดวีส์ สาวชาวสวิสที่เสียชีวิตในการว่ายน้ำในทะเลสาบเฟวา และได้พลัดตกเข้าไปในทางน้ำไหลทะลุผ่านโพรงลอดใต้ดินของน้ำตกแห่งนี้ โดยที่ไม่มีใครสามารถพบร่างของเธอจวบจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เทวสถานบินดาบาสินี (Bindabasini Temple) เป็นเทวสถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่ทุรคามหาเทวี อวตารหนึ่งของพระอุมาเทวี หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ค่ายอพยพชาว ฑิเบต (Tibet Camp) อิสระให้ท่านสัมผัสวิถีการดำรงชีวิตของชาวเมืองฑิเบตที่อพยพในสมัยที่ประเทศจีนบุกเข้ากรุงลาซา (Lhasa) และนำดินแดนฑิเบตผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน พร้อมนำท่านชมสาธิตการผลิตพรมตามสไตล์ศิลปะพื้นเมือง สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือ ณ ทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) อิสระให้ท่านพักผ่อนและถ่ายภาพวิวทิวทัศน์รอบๆทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เทวสถานบาราฮี (Barahi Temple) ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบเฟวา เป็นเทวสถานที่สร้างอุทิศให้กับพระนารายณ์ ปางอวตารที่มีพระนามว่า วราหาวตารที่มีรูปลักษณ์เป็นหมูเผือกเขี้ยวเพชร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักในเมืองโภครา ณ โรงแรม PENISULA HOTEL , MEERA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                           นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมเมืองโภครา

 

วันที่ 3                 เมืองโภครา – กรุงกาฐมัณฑุ – เมืองปาทัน – นาร์กาก็อต                  

เช้าตรู่                                    นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารังก็อต (Sarangkot) เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่มียอดเขาอันนาปุรณะเป็นฉากหลัง
(ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเท่านั้น) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติ

เช้า                                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

                                หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม แม่น้ำเซติ (Seti River) หรือแม่น้ำนม ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เกิดจากการละลายตัวของหิมะบนยอดเขาอภิและนัมปา ในเทือกเขาหิมาลัย ไหลลงมาละลอดผ่านใต้ดินของเมืองโภครา โดยน้ำในแม่น้ำแห่งนี้มีสีคล้ายน้ำนมจึงเป็นที่มาของชื่อ “แม่น้ำนม”  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโภครา เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงกาฐมัณฑุ

เที่ยง                       นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในกรุงกาฐมัณฑุ

                                หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เขตปกครองปาทัน กรุงกาฐมัณฑุ หรือเมืองลลิตปุระ (Lalitpur) ถือได้ว่าเป็นเมืองพุทธศาสนา ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี (Bagmati River) ที่สร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมในช่วงสมัยกษัตริย์ราชวงศ์มัลละที่ 16- 18ที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล ในอดีตเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องการทำทองและโลหะ พร้อมนำท่านเที่ยวชม ปาทันดูบาร์สแควร์ (Patan Durbar Square) หรือ จัตุรัสแห่งปาทัน ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ และมีสเน่ห์มนต์ขลังที่แตกต่างจากจัตุรัสอื่นในประเทศเนปาลมหาพุทธเจดีย์สถาน (Mahabuddha temple) ถูกสร้างขึ้นโดยดำริของนักบวชนามว่า “อัพยา ราช” ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งสร้างด้วยกระเบื้องดินเผาที่มีการตกแต่งตัวเจดีย์โดยการนำพระพุทธรูปประดิษฐานกว่าหนึ่งหมื่นองค์รอบพระเจดีย์ แต่เมื่อปีคริสต์ศักราช 1934 ได้เกิดแผ่นดินไหว ทำให้เจดีย์แห่งนี้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์เนื่องจากความทรุดโทรมหลังภัยพิบัติ เทวสถานคุมเบชวาร์ (Kumbeshwar Temple) เป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในปาทัน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระศิวะ โดยเทวสถานแห่งนี้เป็นอาคารแห่งเดียวในเมืองปาทัน และเป็นหนึ่งในสามของสิ่งปลูกสร้างที่มี 5 ชั้น ซึ่งถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชายัสอิทธิ มัลละ (King Jayast Hiti Malla) ในปีคริสต์ศักราช 1391

                                เทวสถานพระกฤษณะ (Krishna Temple) เป็นเทวสถานที่สำคัญที่สุดในจัตุรัสแห่งปาทัน เทวสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระราชบัญชาของกษัตริย์สิทธิ นาระสิงห์ มัลละ (King Siddhinarasimh Malla) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ นาร์กาก็อต (Nagarkot) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองภัคตะปุระ (Bhaktapur District) บนระดับความสูง 2,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวเนปาลและชาวต่างชาติว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่มีแนวเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลังที่งดงามที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักในนาร์กาก็อต ณ โรงแรม SPACE MONUTAIN, SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                           นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมในนาร์กาก็อต

 

วันที่ 4                นาร์กาก็อต – เมืองภัคตาปุระ – กรุงกาฐมัณฑุ                         

เช้าตรู่                    อิสระให้ท่านชม พระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติ (ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเท่านั้น)

เช้า                                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

                                หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองภัคตาปุระ (Bhaktapur) เมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านงานหัตถศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับงานแกะสลักไม้และเครื่องปั้นดินเผาในอดีต พร้อมนำท่านเที่ยวชม ภัคตาปุระดูบาร์สแควร์ หรือจัตุรัสพระราชวังแห่งภัคตาปุระ (Bhaktapur Durbar Square) ที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศเนปาล อันประกอบไปด้วย รูปปั้นทองคำของพระเจ้าภูปตินทร์ มัลละ ทรงประทับนั่งอยู่เหนือเสาสูงหน้าพระราชวังประตูทอง โดยสถานที่สำคัญที่ท่านจะได้เที่ยวชม ประกอบไปด้วย ประตูทองคำ (Sun Dhaka or The Golden Gate) ถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระเจ้ารานชิต มัลละ (King Ranjit Malla) ซึ่งเป็นการประดับดาด้วยงานแกะสลักรูปพระแม่กาลีนาฏราช ซึ่งเป็นปางอวตารของพระแม่อุมา พระชายาแห่งพระศิวะ โดยประตูแห่งนี้เป็นทางเชื่อมเข้าสู่ลานหน้าพระราชวัง 55 หน้าต่าง พระราชวัง 55 หน้าต่าง (The Palace of 55 windows) พระราชวังโบราณ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายักชา มัลละ (King Yaksha Malla) เมื่อปีคริสต์ศักราช 1427 และถูกบูรณะอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้า ภูพาตินทรา มัลละ (King Bhupatindra Malla) จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม จัตุรัสทัตตตรียา (Dattatreya Square) พร้อมนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทองเหลืองและสำริด (Brass and Bronze Musuem) ซึ่งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ทำจากทองเหลืองและสำริด เพื่อถวายให้กับกษัตริย์ นักปราชญ์ และขุนนางแห่งประเทศเนปาล (ในกรณีที่ไม่ใช่วันหยุด) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทามาดี (Taumadhi Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองภัคตาปุระ พร้อมนำท่านเที่ยวชม เทวสถานไนยาตะโปลา (Nyatapola Temple) เป็นเทวสถานที่สร้างอุทิศให้กับพระแม่ลักษมี พระชายาแห่งพระนารายณ์ ซึ่งเทวสถานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองภัคตาปุระ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เทวสถานไพราพนาถ (Bhairavnath Temple) เทวสถาน 3 ชั้นแบบทรงเจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะปางกาฬไพราพ โดยเทวสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระบัญชาของพระเจ้าชากัต โชติ มัลละ (King Jagat Jyoti Malla) และถูกต่อเติมในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าปตินทร์ มัลละ (Bhupatindra Malla)  

เที่ยง                       นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองภัคตาปุระ

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงกาฐมัณฑุ พร้อมนำท่านเที่ยวชมเทวสถานปศุปฏินาถ หรือวัดหลังคาทองคำ (Pashupatinath Temple) เป็นเทวสถานที่สร้างอุทิศให้กับพระศิวะ และเป็นเทวสถานที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศเนปาล ซึ่งถือว่าสถาปัตยกรรมของเทวสถานแห่งนี้มีความงดงามมาก จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองบริเวณ ถนนทาเมล (Thamel Street) ซึ่งสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงประกอบไปด้วย มีดกุรข่าของนักรบชาวกุรข่า ไม้แกะสลัก เครื่องทองเหลือง ปลอกหมอนลวดลายแปลกตา และผ้าพันคอ เป็นต้น

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร UTSAV Restaurant พร้อมชมการแสดงท้องถิ่นของชาวเนปาล

                                จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักในกรุงกาฐมัณฑุ ณ โรงแรม INDRENI HIMALAYA , MANANG HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5                 กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล – กรุงเทพฯ                  

เช้า                                          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

                                หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติตรีภูวัน กรุงกาฐมัณฑุ เพื่อนำท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

13.50 น.               นำคณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติตรีภูวัน กรุงกาฐมัณฑุ สู่กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบินThai Airways (TG) เที่ยวบินที่ TG 320

 

18.25 น.               คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ

1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา             

2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

 

3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมีผลต่อการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย         

 

                            

               ******************************************************************************************

                                สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

                Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

                               หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่

 

 
ทัวร์เนปาล , มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A , ทัวร์อินเดีย

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)(JDSABMAX) article
เชียร์ไทยไปบอลโลก ระหว่าง ไทย - อิรัก article
มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ article
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (JD GO PAT) article
เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (JD HMC) article
ทัวร์เนปาล : มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน (JD HMC) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367