ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (JD AL S PAT) article

 มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

 

เซินเจิ้น  ชมโชว์ SPLENDID OF CHINA  จูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล โชว์หยวนหมิงชิงหยวน

มาเก๊า ชมความอลังการ ”เดอะเวเนเชี่ยน” 

กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558

ราคาเริ่มที่ 13,900 / ท่าน

วันแรก         กรุงเทพสุวรรณภูมิ   มาเก๊า  จูไห่  / ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน 

09.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N

                    สายการบิน แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระและ  ที่นั่งก่อนออกเดินทาง

11.35 น.       Q นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่  NX 885 : 11.35-15.10 น.  (มีอาหารบริการบนเครื่อง)   

   15.10 น.       ถึง สนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางผ่านด่านเข้าสู่เมืองจูไห่

    ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

       ชม NIGHT SHOW  หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา

ã เข้าพัก SILVER ART  HOTEL  หรือ เทียบเท่า

หมายเหตุชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม ..

วันที่สอง      จูไห่  / ชมถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์  / ร้านผ้าไหม /ร้านหยก /เดินทางสู่เซินเจิ้น / ชมโชว์ Splendid Of China /                           ช้อปปิ้ง Lowu Center

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

     หลังรับประทานอาหาร  นำท่าน นั่งรถผ่านชม ทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงาม  แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่   ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนเหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มี    การนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก .ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ...แล้วนำท่านแวะ ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู      จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า หวีหนี เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ....แวะร้านผ้าไหม                 ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของ   ฝากได้ตามอัธยาศัย ... ชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลังรับประทานอาหาร  นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น (นั่งรถเหมา) เซินเจิ้นตั้งอยู่ ที่มณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง มีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

จากนั้นนำท่านชมโชว์ SPLENDID OF CHINA ไนท์โชว์อันงดงามตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของเผ่าต่างๆ ซึ่งมีแสง สี เสียง ชวนตื่นตา ตื่นใจ ผสมผสานกายกรรมจีนที่สวยงาม ลีลาอ่อนช้อย ผสมความตื่นเต้นฯลฯ โดยนักแสดงชาวจีนจำนวนมาก

นำท่านแวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น อาทิ เช่น งานแกะสลักจากหยก,  ครีมไข่มุก ,  ชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือเป็นเลือกเป็นของฝาก... และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจุใจที่ Lowu Center  แหล่งรวมสินค้าราคาถูก

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 เข้าพัก FX HOTEL EAST LAKE PARK SHENZHEN  หรือเทียบเท่า

หมายเหตุชม SPLENDID OF CHINA อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม ...

วันที่สาม    เซินเจิ้น  - เดินทางกลับจูไห่ /สวนสาธารณะดอกบัวขาว / ชมศูนย์สมุนไพรจีน ร้านยาบัวหิมะ/ร้านขายของที่ระลึก                        (สินค้าโอท๊อป) / ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป่ย / แวะถ่ายรูปสวนหยวนหมิงชิงหยวน 

 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังรับประทานอาหาร  นำท่านเดินกลับสู่  เมืองจูไห่ นำท่านชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว หรือวัดไป๋เหลียนต้ง ”  เป็น                      วัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัด จะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ให้ท่านกราบนมัสการ ได้แก่ เจ้าพ่อกวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, และเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่น เมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดั่งที่ปารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน

หลังรับประทานอาหาร  จากนั้นแวะชม ร้านสมุนไพรจีน(ยา) แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ หรือ เป่าฟู่หลิง หรือที่เราเรียกว่า               บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพุผองแผลที่โดนลวกได้ดี  ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร และชมสินค้าที่ ร้านขายของที่ระลึก (สินค้าโอท๊อป)ให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง

              ....นำท่าน  อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดก๊กเป่ย

  .....นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน  สร้างตามแบบมาจากสวนหยวนหมิงหยวน ที่ปักกิ่ง ซึ่งได้ถูกเผาทำลายในช่วยสงคราม                   ฝิ่นโดยทหารพันธมิตร เมื่อปี ค.ศ.1860  สวนแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยตำหนักและสวนสวยนานาชาติ เช่น สวน และสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลี, ฝรั่งเศส สำหรับท่านชื่นชอบถ่ายรูป ที่นี้นับได้ว่ามีมุมสวยๆให้ท่านได้ท่านรูปเป็นที่ระลึกอย่างจุใจเลยทีเดียว

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคา

        เข้าพัก SILVER ART  HOTEL  หรือ เทียบเท่า         

วันที่สี่      จูไห่ –มาเก๊า Ø CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นมือง/โบสถ์เซนปอลล์/เซนาโด้สแควร์) /ชมเวเนเชี่ยน  -    กลับกรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า

หลังรับประทานอาหาร   นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า1.8ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกาย เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...นำท่านแวะ ชิมขนมพื้นเมือง ซึ่งร้านนี้จะมีจำหน่ายขนมต้นตำรับของเมืองมาเก๊า และหมูแผ่นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของมาเก๊าท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากด้วยก็ได้...นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และ ขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ ความเป็น  ศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม 

ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปี ค.ศ.1844  ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับ ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่

มีอายุ 600 กว่าปี นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แห่งความรัก...นำท่านชม  โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17

นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา

แห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...นำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้ สแควร์ หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วย อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวแวะซื้อสินค้าตามต้องการ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน

หลังรับประทานอาหาร   นำท่านชม เดอะ เวเนเซี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจ กับการเสี่ยงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ

(การล่องเรือ หรือ ชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)  อิสระท่านจนถึงเวลานัดหมาย
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย)

22.40 .Q เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  (NX880 : 22.40-00.30+1)

00.30 น.    ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
ทัวร์ แพคเกจทัวร์ จึน เซี่ยงไฮ้ มาเก๊า ฮ่องกง

ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์ (JDSBTBEN) article
กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์(JDSAMAX) article
เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)(JDSABMAX) article
ซากุระบาน ที่อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว) 4 วัน 2 คืน (CZ)(JDSEAMAX) article
เมืองโบราณอูเจิ้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา (JDSEAMAX) article
Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท 3 วัน 2 คืน WE (JDSEAMAX) article
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (JDSEAMAX) article
IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD(JDZEMAX) article
KMG01 THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG(JDZEMAX) article
FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N BY WE (JDZGJAME) article
BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG (JDZGBEN) article
BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG (JDZGBEN) article
ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6วัน 5คืน (JDSEAYING) article
มรดกโลก... หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน 3คืน (JDSEAYING) article
SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ (JDZGYING) article
HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ (JDZGYING) article
HIGHLIGHT BEIJING 5D3N BY TG (JDZGYING) article
THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD (JDZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (JDZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน (JAZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3วัน (JDZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (JDZGYING) article
ฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน (JDZGYING) article
มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD) JDGOPAT article
มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3 วัน (JDZGKIE) article
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยการบินไทย (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืย โดย EK (JD GO PAT) article
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (JD ZG PAT) article
โปรสะท้านฟ้า ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (JD ZG PZT) article
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) JD HK PAT
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน เริ่มที่ 19,900 / ท่าน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง นอนปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (JD ZG PAT) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367