ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)

  9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้)  (Milan Expo 2015)

 

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส**** (บินเข้า เนเปิ้ลล์-บินออก มิลาน)

 

 

 

 

เนเปิลล์ – อะมัลฟี – โพซิตาโน – ซอร์เรนโต้ (พักค้าง 2 คืน) – คาปรี – ถ้ำบลูกรอตโต – อะมัลฟี ปอมเปอี – โรม – ฟลอเร้นซ์ – ปิซ่า – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอ แมกจิโอเร – ปอร์โตฟิโน่ – มิลาน   

(พร้อมเข้าร่วมชมความอลังการงานสร้าง Milan Expo 2015 - ตุลาคม 2558)

ราคาทัวร์ 89,900 :  22-30 มิ.ย. / 11-19 ก.ค./ 27 ก.ค.-4 ส.ค./ 8-16 ส.ค./ 21-29 ก.ย./ 10-18 ต.ค. 18-26 ต.ค./ 21-29 ต.ค. 2558 

 

9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้)

(Milan Expo 2015)

วันแรก             กรุงเทพมหานคร

20.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10

                         อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.         ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบิน 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

วันที่สอง         อิสตันบูล – เนเปิ้ลล์ – อะมัลฟี – โพซิตาโน – ซอร์เรนโต้ (พักค้าง 2 คืน)

 

05.35 น.         เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล

09.30 น.         ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเนเปิ้ลล์ (NAP) โดยเที่ยวบิน TK 1879

                         บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบิน 2.30 ชั่วโมง)

10.45 น.         เดินทางถึงสนามบินเนเปิ้ลล์ ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่เมือง นาโปลี หรือ เนเปิ้ลล์ (Naple) เมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของอิตาลี นำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทนูโอโว (Castel Nuovo) โดดเด่นเป็นสง่าริมทะเล ผ่านชมดูโอโม หรือ มหาวิหารประจำเมือง, นำท่านชมเขตเมืองเก่าที่จัตุรัสเยซู (Piazza del Gesu) ซึ่งมีร้านขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง นำท่านชมสถาปัตยกรรมเขตเมืองเก่า ซึ่งมีทั้งโบสถ์และพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่ง จนถึงอ่าวนาโปลี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอ่าวที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชม เมืองอะมัลฟี (Almafi) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) จุดหมายปลายทางฝันของเส้นทางสายอะมัลฟีโคสต์ ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ทำให้ทั้งศิลปิน นักกวี นักเขียน ต่างหลั่งไหลมาเยือนกันเป็นเวลานับศตวรรษมาแล้ว เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเรือนที่ปลูกเรียงลดหลั่นตามหน้าผาสูง เหนือน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ สวยงามจนยากพรรณนา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นและเก็บภาพความน่าประทับใจในเมืองอันแสนโรแมนติกแห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโพสิตาโน (Positano) (ระยะทาง 17 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แคว้นคัมปาเนีย ตัวเมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายบนผาหินที่เปิดหน้าลงสู่ทะเล เมืองโพสิตาโนเดิมเป็นเมืองท่าภายใต้การปกครองของแคว้นอะมัลฟี มีฐานะร่ำรวยอย่างมากในยุคกลาง จุดเริ่มต้นของการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาจาก John Steinbeck เจ้าของรางวัลโนเบลด้านวรรณคดี ได้เผยแพร่เรื่องราวของเมืองใน Harper's Bazaar ในปี 1953 เมืองที่ไร้ซึ่งที่ราบแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่สร้างกันอยู่บนหน้าผาสูงชัน ไล่เรียงกันลงมาเป็นแถบ โพสิตาโนจึงกลายเป็นเมืองทรงเสน่ห์จนได้รับสมญานามว่า "Town of Thousand Postcard" ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซอร์เรนโต้ (ระยะทาง 17 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Atlantic Palace Sorrento **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

 

วันที่สาม        คาปรี – ถ้ำบลูกรอตโต้ – ซอร์เรนโต้

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม         

                         นำท่านเดินทางสู่ เกาะคาปรี (Capri) โดยนั่งเรือเจท สู่เกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในอ่าวเนเปิลส์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี มีพื้นที่เพียง 11 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปของเกาะ เป็นหินปูนก้อนใหญ่ก้อนเดียวมีความยาว 6.25 กม. และกว้าง 3 กม. อยู่ห่างจากชายฝั่ง ประมาณ 5 กม. เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแหลมซอร์เรนโต้ แล้วหลุดออกมากลายเป็นเกาะ จากผลของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีต เกาะคาปรีเคยถูกใช้เป็นสถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำนาจ จนกระทั่งมีการส่งผ่านอำนาจปกครองมาหลายยุคหลายสมัย และได้กลับมาอยู่ในฐานะสถานที่ตากอากาศยอดนิยมของชนชั้นสูง และผู้มีชื่อเสียงหลายคน ต่างมาจับจองวิลล่าส่วนตัว สำหรับการพักผ่อน นำท่านเที่ยวชมความน่ารักและความงามของเมืองบนเกาะคาปรี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อ ชมถ้ำบลูกรอตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงิน จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั้งนี้การเข้าชมภายในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน) นำท่านนั่งเรือเจท กลับสู่ฝั่งที่เมืองซอร์เรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Atlantic Palace Sorrento **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

 

วันที่สี่             ปอมเปอี – โรม 

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompeii) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) มีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าที่แน่นขนัดไปด้วยร้านค้า, ตลาด และห้องแถว นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬา, โรงละคร, วิหาร, โรงอาบน้ำสาธารณะ, หอนางโลม เมืองปอมเปอีสูญหายจากหน้าประวัติศาสตร์ อันเนื่องจากถูกทับถมด้วยเถ้าลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปีค.ศ. 79 หลังการขุดสำรวจในศตวรรษที่ 16 ภาพชีวิตของชาวโรมันกว่าสองพันปี ได้ปรากฏแก่สาธารณะชน นำท่านชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมาบ่งบอกถึงร่องรอยความเจริญและความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ในอดีต นำท่านเดินทางสู่กรุงโรม (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย                  นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ำพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง นำท่านสู่ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Rome Pisana Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า           โรม – ซานจิมิญาโน่ – ฟลอเร้นซ์  

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ รัฐวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน สร้างทับวิหารเดิม โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม มหาวิหารนี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งมหาวิหารนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญปีเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกสิบสององค์ของพระเยซู นักบุญปีเตอร์เดิมเป็นบาทหลวงองค์แรกของอันติโอก ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปา องค์แรกของโรม เพราะนิกายโรมันคาทอลิก เชื่อกันว่าร่างของนักบุญปีเตอร์ถูกฝังไว้ที่นี่   จึงเป็นประเพณีกันต่อมาว่าพระสันตะปาปาหลายองค์ก็ฝังไว้ ณ ที่แห่งนี้เช่นเดียวกัน สำหรับตัวมหาวิหารในปัจจุบันเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1506 แบบคอนแสตนตินและเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1626 นำท่านชม เฟียต้ารูปสลักหินอ่อนพระแม่มารีอุ้มพระเยซูโดยฝีมือไมเคิล แองเจโล รูปหล่อบรอนซ์ของ นักบุญปีเตอร์ ศาลาคาโนปี โดยแบร์นินิและยอดโดมขนาดใหญ่

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองซานจิมิญาโน่ (San Gimignano) (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคกลาง บ้านเรือนยังคงสภาพแบบยุคกลางซึ่งเก่าแก่กว่ายุคเรอเนซองส์ ซานจิมิญาโน่ เป็นเมืองที่มีลักษณะโดดเด่นคือ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยหอคอยสูงเด่นมากมาย และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ในปี 1990 (Unesco World Heritage) นำท่านชมเมือง เริ่มจากชมโบสถ์ประจำเมือง (Duomo) โบสถ์หลักประจำเมือง ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ภายในมีการตกแต่งด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโก ตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์แสดงประวัติความเป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ชมความงดงามของเปียซซ่า เดลลาซิสเทอนา (Piazza della Cisterna) จตุรัสเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในรูปสามเหลี่ยม ซึ่งล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือน และอาคารยุคกลาง นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ออกัสติน (St Augustine Church) โบสถ์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเมือง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ภายในประกอบไปด้วยแท่นบูชา และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ถ่ายภาพกับทอร์เร กรอสซา (Torre Grossa) จากนั้นนำท่านชมหอคอยประจำเมือง (Tower of San Gimignano) อาคารสูงที่สุดในเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน (Arno River) ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในช่วงยุคกลางเมืองฟลอเรนซ์ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน และถือกันว่าเป็นที่เกิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา และยังมีชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Art Museo Florence **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          ฟลอเร้นซ์ – เลคซิโอ เอาท์เลต – ปิซ่า – ลา สเปเซีย

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมใจกลางเมืองเก่าของเมืองฟลอเรนซ์ได้รับเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) นำท่านชมและถ่ายรูปกับ โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (Basilica Di Santa Maria Del Fiore) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อน  สีขาว เขียว และชมพู มหาวิหารแห่งนี้ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของทวีปยุโรปรองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์พอล และมหาวิหารมิลาน นำท่านชม จตุรัสไมเคิล แองเจโล เพื่อชมรูปปั้นจำลองของ "เดวิด" ที่โด่งดังในตำนาน และชมความงามและความโรแมนติกของเมืองฟลอเรนซ์จากมุมสูง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (Leccio) เพื่อช้อปปิ้งที่ เดอะมอลล์ เอาท์เลท (The Mall Outlet) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มในวันนี้

 

***เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

 

14.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 69 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.)  บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลกซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค..1564 -1642 และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซ่า ในแคว้นทอสกานา เมืองนี้ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่าซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เมืองปิซ่าได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 นำท่านชมและถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซ่า  (The leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่ในจัตุรัสเดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว กาลิเลโอเคยใช้หอนี้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนี้หอเอนเมืองปิซ่ายังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia)  (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.)  เมืองสวยอีกแห่งในแคว้นลิกูเรีย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH La Spezia Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด          ลา สเปเซีย (แคว้นลิกูเรีย) – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอแมกจิโอ –ปอร์โตฟิโน่

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                        นําท่านนั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติชิงเกว่ แตร์เร และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

 

บ่าย                  นําท่านชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน่ (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรือยอร์ช (Yatch) จอดเต็มไปหมด นำท่านเดินเล่นภายในเมือง และแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอควร จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lido Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด         ปอร์โตฟิโน่ – มิลาน Expo 2015

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                         นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) หรือที่            คนอิตาเลียน เรียกว่ามิลาโน่ (Milano) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของอิตาลี เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับกรุงปารีส และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของงาน Milan Expo 2015 ซึ่งนานาประเทศได้จัดบูธแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ รวมถึงประเทศไทย ที่ได้มีการจัดบูธ ในงาน มิลาน Expo 2015 เช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่ได้มีการรังสรรค์ผลงานประชันความยิ่งใหญ่ เพื่อให้ท่านได้เข้าชมความสวยงามของบูธแต่ละประเทศอย่างเต็มอิ่ม อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

15.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเช็คอิน และดำเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน

18.40 น.         ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1876 (ใช้เวลาบิน 2.50 ชั่วโมง)

สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่องบิน

22.25 น.         เดินทางมาถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่เก้า          อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

 

00.55 .         ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.30 ชั่วโมง)

                         สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

 

14.15 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367