ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


PROMOTION ST. PETERSBERG 5 DAYS (JD PRD PAT) article

Promotion St.Petersberg 5 days


ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่ได้รับฉายา ราชินีแห่งยุโรปเหนือ
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังแคทเธอรีน
พิเศษ!! มื้อค่ำ Gala Dinner ในพระราชวัง และดื่มด่ำกับการแสดงพื้นเมือง

คณะเดียวเท่านั้น 27-31 สิงหาคม 2558 

ราคา 39,900 / ท่าน

 

กำหนดการเดินทาง        27-31 สิงหาคม 2558  คณะเดียวเท่านั้น

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพมหานคร-กรุงอัลมาตี้-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

07.30 น.                  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็ค หมายเลข 4 สายการบิน แอร์ แอสตาน่า Air Astana เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสารการเดินทาง และสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

10.30 น.                  ออกเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย Air Astana เที่ยวบินที่ KC 932

16.20 น.                  เดินทางถึง กรุงอัลมาตี้ Almaty ประเทศคาซัคสถาน (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

18.15 น.                  ออกเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย Air Astana เที่ยวบินที่ KC 135

20.40 น.                  เดินทางถึง ท่าอากาศยานปุคคาว่า ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

                                พักค้างคืน ณ โรงแรม     Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel     หรือเทียบเท่า

 

วันที่สองของการเดินทาง     พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวัง

                                         นิโคลัส-กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง-ชมการแสดงระบำพื้นเมือง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) Hermitage ซึ่งประกอบด้วยอาคาร   5 หลัง สร้างเชื่อมต่อกันทำให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีน ได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องไว้สำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยพระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ เมื่อพระนางสวรรณคตในปี ค.ศ. 1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และวันที่           7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค St. Isaac’s Cathedral ที่ได้ชื่อว่าเป็น มหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และถ่ายรูปที่ด้านหลังของมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อำนาจ และความยุติธรรม จากนั้นไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โบสถ์หยดเลือด ซึ่งพระ

 

เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอลปลงพระชนม์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แดพระบิดา ทรงนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปทรงคล้ายวิหารเซ็นต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์ และอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมย่าน ถนนเนฟสกี  Nevsky Avenue ศูนย์กลางของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์ เป็นถนนที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็นที่ตั้งของย่านการค้า ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว

17.00 น.                  เดินทางไปสู่ พระราชวังนิโคลัส Nikolaevsky Palace สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1853-1861 เพื่อถวายแด่แกรนด์ดยุกนิโคเลย์ พระโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakensheider ด้วยศิลปะแบบบารอค ผสมคลาสสิค เมื่อพระองค์เสด็จสวรรณคต พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัยสำหรับสตรีชนชั้นสูง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังนี้เปลี่ยนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

17.30 น.          รับประทานอาหารมื้อพิเศษ กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง มีนักดนตรีคอยขับกล่อม

19.00 น.                  ชมการแสดง ระบำพื้นเมือง นับเป็นการแสดงที่น่าประทับใจและสนุกสนาน มีการแสดง เล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรม และการแต่งกายชุดประจำเผ่าต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงาม การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และมีพักประมาณ 15 นาที ระหว่างพักเชิญท่านร่วมรับประทานของว่างด้านนอกโรงละคร (คานาเป้ ขนมปัง คาเวียร์ ผลไม้ ว๊อดก้า แชมเปญ ไวน์ น้ำอัดลม)

พักค้างคืน ณ โรงแรม     Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel     หรือเทียเท่า

 

วันที่สามของการเดินทาง  เมืองปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส-พุชกิ้น-พระราชวังฤดูร้อน

                                     แคทเธอรีน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ Peterhof เมืองทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลกโดยเฉพาะน้ำพุที่ลดหลั่น กันถึง 27 ชั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซียและทหารเรืออันยิ่งใหญ่ น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มีน้ำพุใหญ่ที่สุดและรูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโตที่ชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี แห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา นำท่านเข้าชมภายในพระราชวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย

 

ห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบาร็อค ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลี จำนวน 368 รูป

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น Pushkin หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่สวยงาม และเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกจับตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้น และราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน Catherine Palace ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้น และสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบาร็อค ห้องอำพัน เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุด ไม่ควรพลาดชม ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะคลาสสิค ให้โทนสีสว่างมีปูปปั้นแกะสลักซึ่งสวยงามมากตกแต่งอยู่

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักค้างคืน ณ โรงแรม     Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel     หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง     เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงอัลมาตี้

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปุกคาวา เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่ก่อนเข้าสู่สนามบิน ท่านสามารถที่จะเลือกซื้อของฝากในราคาคนท้องถิ่น อาทิเช่น ช็อคโกแลต ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อของรัสเซีย ผลไม้สดตามฤดูกาล

12.40 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC 136

20.40 น.                  เดินทางถึง เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่ห้าของการเดินทาง     กรุงอัลมาตี้-กรุงเทพมหานคร

01.15 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC 931

08.55 น.                  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** End of Service ***

 
ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [เลสโก ราชินีแสงเหนือ] article
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์คนเดิม] article
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี] article
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เที่ยวครบ] article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น] article
รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม 7วัน4คืน [เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม] article
รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น] article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี] article
Russia Compact [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 4 คืน(JDCOMAX) article
รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (JDCOMAX) article
RU NICE AURORA RUSSIA 8D 5N BY EY (JDZEMAX) article
Absolute Russia (JDZGJAME) article
TG 06 RU ECO RUSSIA 6 D 4 N (JD ZE MAX) article
TG 01 RU DIRECT RUSSIA 5 D 3 N( JD ZE MAX) article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์สจำนวน 6 วัน 3 คืน (JDSM SAI) article
รัสเซีย (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 5 คืน (JDGOKIE)) article
RUSSIA 8 DAYS 59,900 JD PK MUK article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน JD PK MUK
รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 5 วัน 3 คืน (JD GEH PAT) article
มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ฯ 7 วันCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367