ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK

 TG SUPER PROMOTION 2015

ยุโรปคลาสสิค 3 ประเทศ 9 วัน

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

โรม-ปิซ่า-เวนิส-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิทลิส-ปารีส

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-โคลอสเซี่ยม-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-จัตุรัสเซนต์มาร์ค

อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้-ล่องเรือแม่น้ำแซนต์-พระราชวังแวร์ซายน์

กำหนดเดินทาง    19-27 ก.ย. / 15-23 ต.ค. / 17-25 ต.ค. / 22-30 ต.ค. / 22-30 พ.ย. / 28 พ.ย.-6 ธ.ค.58

 

วันแรก             กรุงเทพฯ โรม ( อิตาลี)

21.30 น.            นัดพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จาก ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ

 

วันที่สอง           โรม ชมเมือง ปิซ่า

00.20 น.            บินตรงสู่สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรมโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 944

(มีอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

06.50 น.            เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี นำท่าน แวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม  หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลึค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิเอต้า รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลงจากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน       

บ่าย                  หลังอาหารนำท่านสู่บริเวณน้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่นช้อปปิ้งบริเวณย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า อยู่ในแคว้นทัสคานี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Galilei Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม           ปิซ่า –  เวนิส

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองปิซ่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของประเทศอิตาลี อันมีจัตุรัสดูโอโมแห่งเมืองปิซา ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกเมื่อ ปี ค.. 1987 นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพกับหอเอนปิซ่า ซื้อสินค้าที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเวนิส ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เวนิสเป็นเมืองด้านการเดินเรือและศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญที่สุดของทวีปยุโรป และยังเป็นบ้านเกิดของนัก

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรองเคตโต้เพื่อนำท่านข้ามเรือ สู่ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านเดินชมสะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ดอร์จ เข้าชม มหาวิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลานั่งเรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส ได้เวลาสมควร นำท่านกลับสู่ฝั่งจากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Ambascuatori & Bedbank Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม

 

วันที่สี่               เวนิส เมนดริซิโอ้(สวิตเซอร์แลนด์)- ฟ็อกซทาวน์เอ้าทเลท-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านสู่ ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท Foxtown Oulet แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของชาวสวิส และชาวอิตาเลียนที่อยู่ใกล้พรมแดนสวิส ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

กลางวัน                        รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ในเอ้าท์เลทมีฟู้ดเซ็นเตอร์ให้บริการ

บ่าย                  ออกเดินทางต่อสู่เมืองลูเซิร์น ท่านจะได้ สัมผัสกับทัศนียภาพของทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบที่สวยงามตลอดเส้นทางการเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองสวยติดทะเลสาบ และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศ ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกา-ช็อคโกแลต/มีดอเนกประสงค์ วิคตอรีน็อกซ์ ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Ibis Style Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า             ลูเซิร์น ยอดเขาทิทลิส ดิจอง (ฝรั่งเศส)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยงาม 3 แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง ก่อนให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพของสวิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ทแองเกลเบิร์ก สดชื่นด้วยบรรยากาศสวยงามของหุบเขาแอลป์แห่งสวิสฯ เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการนั่งกระเช้า สู่ ยอดเขาทิตลิส ด้วยความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ท่านจะได้โอกาสสัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย                  นำท่านเดินเล่นชม ถ้ำน้ำแข็ง ให้เวลาท่านสนุกกับเล่นหิมะ ถ่ายรูป ชื่นชมกับวิวสวยๆอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางลงจากเขา เพื่อเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส สู่ เมืองดิจอง เมืองสำคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งปลูกองุ่น และผลิตไวน์ชั้นดี อีกแห่งของฝรั่งเศส

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Holiday inn Dijon Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารในโรงแรม  จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่หก            ดิจอง - ปารีส

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทันสมัย

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริ่มจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารและจัตุรัสทรอคาเดโร ถ่ายรูปกับ ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน , ผ่านชม ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ ถนนสวยสายนี้ประกอบไปด้วยย่านการค้า โรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทาง ผ่านชม จตุรัสคองคอร์ต ที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ และจุดประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางโจเซฟิน ถ่ายรูปกับ โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพพระเจ้านโปเลียน ก่อนนำท่านช้อปปิ้งยังห้างสรพพสินค้า เลือกซื้อสินค้าทั่วไป หรือสินค้าแบรนด์เนมดัง หลุยส์วิตตองค์ แอร์เมส ชาเนล ลองชอม ฯลฯ อย่างเต็มที่

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกเรื่องเวลาช้อปปิ้ง

ก่อนนำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด            ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชมภายในพร้อมฟังบรรยายภาษาไทยจากมัคคุเทศก์พระราชวัง ทั้งในส่วนของกษัตริย์ และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณต่างๆ ของพระราชวัง

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำท่าน ลงเรือบาโตว์มุช เพื่อล่องเรือชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำแซนต์ ก่อนนำท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ แต่เดิมเป็น พระราชวังลูฟวร์ ที่ใหญ่โตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปป์ ออกุสต์ ในปี ค.ศ 1204 แต่มาเสร็จในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ปี ค.ศ 1856 รวมใช้เวลาก่อสร้างถึง 7 รัชกาล สถาปนิกชาวอเมริกัน-

ไชนีส ที่ชื่อ  Ming Pei ได้เริ่มโครงการสร้าง ปิรามิดแก้วขนาดยักษ์ เพื่อเป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ครอบคลุมเนื้อที่บนลานจักรพรรดินโปเลียน ให้เวลาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี น้ำหอม เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่แปด          ปารีส

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลส เดอ โกลล์ ปารีส  เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.40 น.            ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 931 บินตรงสู่กรุงเทพฯ (มีอาหารเย็นและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

 

วันที่เก้า            กรุงเทพฯ

05.55 น.            เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 

 

อัตราค่าบริการ สำรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน

            พักห้องคู่ท่านละ                               69,900     บาท

            พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                        10,000                        บาท

 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.    กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

2.    หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.    หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท

4.    การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ

5.    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.    กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง  

7.    กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

8.    กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

 
อัตรานี้รวมบริการ

·       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ

·       ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

·       ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

·       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

·       ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

·       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

·       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และ ผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท

·       ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  2 มี.ค.58 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

·       ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ

·       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

·       ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

·       ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน

·       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 900 บาท

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

·       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·       สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

·       ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

·       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

o  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

o  กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

o  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

o  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

o  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367