ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK

  

 

 


TG SUPER PROMOTION 2015

     

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (2)

พิชิต 3 ภูเขาดังแห่งสวิส

ทิตลิส ,แมทเทอร์ฮอร์น ,จุงฟราว

ซูริค-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-เบิร์น -เวเว่ย์-มงเทรอซ์

เซอร์แมท-โลซานน์-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น-เบิร์น-ลูเซิร์น

 

กำหนดเดินทาง :              10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 58

 

วันแรก             กรุงเทพฯ

21.30 น.          พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

 

วันที่สอง           สนามบิน-น้ำตกไรน์-ซูริค-ลูเซิร์น

00.40 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG- 970

                   (บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)

07.25 น.        เดินทางถึง สนามบินซูริค หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เมืองที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดของสวิส ให้ท่าน เดินเล่นถ่ายรูป ชั่วครู่ ก่อนนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร เมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบซูริค นำท่านถ่ายรูปวิวสวยๆของทะเลสาบ ซูริคเคยเป็นที่ตั้งโรงกษาปณ์ ช่วงศตวรรษที่ 13 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองศูนย์กลางการเงิน-การธนาคารของประเทศ

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านชม เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารจีน

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม IBIS STYLES LUCERN หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม          ลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง สู่เมืองแองเกิ้ลเบิร์กที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ระดับความสูง 3,020เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลม ที่เรียกว่าโรแตร์เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  นำชมถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม และให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และสัมผัสกับสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส   สะพานมีความยาว 100 เมตร ที่ความสูง3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผาเพื่อให้ท่านชมทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพาโนรามา บนยอดเขา

บ่าย                  นำท่านเดินทางลงจากเขาจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเวเว่ย์เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมาก ขนาดที่นักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" “Pearls of the Swiss Riviera” เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ก่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ที่สวยงาม

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Villa Toscane Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่               มงเทรอซ์ เซอร์แมท - รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามของ เทือกเขาแอลป์ ผ่านเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยงามหลายแห่ง สู่หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่าน โดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ASTORIA หรือเทียบเท่า

                        หลังจากเช็คอิน / เก็บสัมภาระในห้องพักแล้ว นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

วันที่ห้า             เซอร์แมทโลซานน์ เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงเช้าให้เวลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชั่วครู่ ก่อนนำท่านขึ้นรถไฟ กลับมาที่เมืองทาช เพื่อนำท่านขึ้นรถโค้ชคันเดิม ออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารพื้นเมือง

                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก City Oberland Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก            อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-เบิร์น-ซูริค

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderlwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า Top of Europe ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx  จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก Top of Europe

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย                       นำท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผ่าน เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ, หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ได้กับการเดินชมน้ำพุกลางเมือง ที่มีจำนวนอยู่เก้าบ่อ จนไปสิ้นสุดเอาที่หอนาฬิกาประจำเมือง ที่จะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารจีน

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS Budget Zurich Airport หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด           ซูริค

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อนสบายๆ ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร ขอคืนภาษี ตรวจหนังสือเดินทาง

13.30 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-971

 

วันที่แปด          กรุงเทพฯ

05.30 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน

พักห้องคู่ท่านละ                 76,900    บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ           10,000    บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.    กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

2.    หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.    หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท

4.    การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ

5.    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.    กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง  

7.    กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

8.    กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

 
อัตรานี้รวมบริการ

·       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ

·       ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

·       ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

·       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

·       ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

·       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น

·       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท

·       ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  2 มี.ค.2558 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

·       ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ

·       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

·       ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

·      ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน

·       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

·       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·       สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

·       ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

·       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

o  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

o  กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

o  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

o  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

o  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367