ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


WINTER SKI TURKEY 8 DAYS (JD PRD PAT) article

 WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

“ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา”

บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว (ไม่เหนื่อย)

โรงแรมมาตราฐาน ระดับ 5 ดาว ทุกคืน (พักในอิสตันบูล 2 คืน)

พิเศษ!!! เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ที่ Cappadocia บริษัทเดียวในเมืองไทย

สัมผัสหิมะบนยอดเขาเออร์ซิเยส พร้อมรับประทานอาหารภัตตาคารบนยอดเขา

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา เปียลอททึ ชมวิวแบบ 360 องศา

สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ Star Alliance

กำหนดการดินทาง : ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559


วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-เมืองคูซาดาซึ

กรุ๊ปวันที่ 28ธ.ค.-04ม.ค. / 29ธ.ค.-05ม.ค. / 30ธ.ค.-06ม.ค. / 31ธ.ค.-07ม.ค.

08.00 น.                  พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

10.55 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง)

17.10 น.                  เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

20.00 น.                  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2340

21.05 น.                  เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองคูซาดาซึ

พักค้างคืน ที่        Grand Belish Hotel 5*    หรือเทียบเท่า    

กรุ๊ปวันที่ 29ธ.ค.-05ม.ค. 2559

20.00 น.                  พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

23.45 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69  (บินตรง)

07.00 น.                  เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

08.05 น.                  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2310

 

 

วันที่สองของการเดินทาง    บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่

เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 29ธ.ค.-05ม.ค. 2559 จะมีบริการอาหารเช้าบนเครื่อง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ

เที่ยง                รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์

นำท่านออกเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี The Virgin Mary’s House สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้ นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  อยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ที่        Colossae  Pamukkale 5*    หรือเทียบเท่า    

วันสามของการเดินทาง     เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบันนี้ ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตา และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ที่    Rixos Hotel 5*   หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ของการเดินทาง        เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ระบำหน้าท้อง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ Caravanserai ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย นำท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์

จากนั้นนำท่านชม “โชว์ระบำหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

พักค้างคืน ที่     Suhan Hotel 5*    หรือเทียบเท่า       

วันที่ห้าของการเดินทาง       เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล

05.00 น.                  ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนส สปาร์ หรือจะเลือกเดินเล่นสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่อยู่รอบ ๆ บริเวณโรงแรมก็ได้ตามอัธยาศัย

11.00 น.                  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไคเซอร์รี่ (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มุ่งหน้าสู่ยอดเขา Erciyes ซึ่งเป็นแหล่ง สกี รีสอร์ท ที่หมู่วัยรุ่นทั้งหลายตลอดจนผู้ที่ชอบเล่นสกี ต่างนิยมมาเล่นสกีกันในฤดูหนาวที่ยอดเขาแห่งนี้ นำท่านขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Lifos Restaurant

จากนั้นให้ท่านได้อิสระเล่นสกี หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ชั่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่บอกก็มิอาจเชื่อว่านี่คือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรกีก็มีแหล่งท่องเที่ยวสกี ที่สวยงามเช่นนี้มาก่อน

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองเนฟเชียร์ เพื่อเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล

22.00 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009

23.25 น.                  เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  

พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tesktilkent 5* หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง     ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน

                            พระราชวังทอปกาปึ-ชมวิวบนยอดเขาปิแอลอททึ-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนำท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์สำคัญเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่งท้ายครึ่งวันบ่ายด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง   แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มีสินค้าให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่ คล้ายตลาด นัดจตุจักรบ้านเรา แต่ความน่าสนใจของที่นี่คงจะเป็นความแปลกตาของสินค้าที่ไม่ค่อยคุ้นตานัก ทั้ง งานเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และของฝาก ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อของที่นี่นั่น ก็คือ พรมพื้นเมือง ที่เรียกว่า พรมคิลิม Kilim ที่ถักทอด้วยขนสัตว์หรือเส้นไหม โดยเน้นลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลัก พรมแต่ละผืนนั้นจะใช้เวลาในการทอที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลวดลายและ ขนาด แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อผืน ส่งท้ายครึ่งวันช่วงบ่ายด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น              

พักค้างคืน ที่  Sheraton Maslak Hotel 5*  หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง     พระราชวังโดลมาบาชเช่-ล่องเรือบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด

                                        แกรนด์ บาร์ซาร์-กรุงเทพมหานคร

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน จากนั้นนำท่านต่อด้วยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ส่งท้ายครึ่งวันช่วงบ่ายด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ

กรุ๊ปวันที่ 29ธ.ค.-05ม.ค. 2559 / 31ธ.ค.-07ม.ค. 2559 (ไม่มีอาหารเย็นบริการ)

หลังจากช้อปปิ้งที่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต แล้ว นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

19.50 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64

กรุ๊ปวันที่ 28ธ.ค.-04ม.ค. 2559 / 29ธ.ค.-05ม.ค. / 30ธ.ค.-06ม.ค. 2559

หลังจากช้อปปิ้งที่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต แล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

วันที่แปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร

กรุ๊ปวันที่ 29ธ.ค.-05ม.ค. 2559 / 31ธ.ค.-07ม.ค. 2559

09.45 น.                  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กรุ๊ปวันที่ 28ธ.ค.-04ม.ค. 2559 / 29ธ.ค.-05ม.ค. / 30ธ.ค.-06ม.ค. 2559

14.50 น.                  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** End of Service ***
ทัวร์ตุรกี แพคเกจทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี

CROATIA RIVIERA 7 DAYS (JDPRDBEN) article
Andaman to Wonderful Turkey (JDPRDBEN) article
IST04 : DELUXE TURKEY 8D5N BY TK (JDPEABEN) article
SURPRISE TULIP TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT BY TK (JDPEABEN) article
Super Shock Turkey (JDPEABEN) article
Ottoman Empire and Beautiful Riviera 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Spirit of Turkey Five Stars 8 วัน 5 คืน (JDCOMAX) article
Riviera - Tulip Turkey 10 Days (JDPARAMAX) article
East Part Turkey 7 Days (JDParaMAX) article
RIVIERA TURKEY 10 DAY (JDPAMAX) article
Turkey Big Surprise 8D 6N (QR) (JDCONBEN) article
RIVIERA TURKEY 10 D 7N (JDPRDBEN) article
classic Turkey 8 Days (JD PRARA Max) article
Promotion Turkey 8 Day W5 (JD Praradive max) article
HILIGHT TURKEY 8 DAYS W5 (JD GRET MAX) article
WONDER TURKEY 10 DAY KU (JD GRET MAX) article
PROMOTION TURKEY 8 DAYS TK (JD GRET MAX) article
8 วัน แกรนด์ตุรกี (ADB//ASR) (JDEXPYING) article
UNSEEN TURKEY 10 DAYS (JD PARADISE MAX) article
Turkey Tulip + TROY 8 Days (JD PARADISE MAX) article
VISIT Turkey 8 Days (JD Paradise Max) article
Wow Turkey 8 Days (JDPARAMAX) article
Hello Nevşehir Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)(JDGOMAX) article
Izmir in love Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) (JDGOMAX) article
Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) (JDGOMAX) article
TURKEY TROY 8 DAYS (JDPDJAME) article
Promotion Highlight 8 Days 6 NIGHT (JDPRDFLUKE)
EXCLUSIVE TURKEY+KAZAKSTAN 9 DAYS article
8 วัน 6 คืน โปรโมตุรกี/ 8 วัน 5 คืน โปรโมตุรกี (JD EHC PAT) article
SURPRISE RIVIERA TURKEY 8 DAYS (JD PRD PAT) article
PROMOTION HIGHLIGHT TURKEY 8 DAYS (JD PRD PAT) article
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี / 8 วัน 5 คืน แกรนด์ตุรกี (JD EXH PAT) article
Classic RivieraTurkey 8 days (JD PRD PAT) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367