ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส | 6 วัน 3 คืน (JD SUN PAT) article

 BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส | 6 วัน 3 คืน (JD SUN PAT)

เส้นทาง : ยุโรป แก้ไข : 12-09-2015 จำนวนผู้เข้าชม : 6,330 คน
-ชมปราสาทเชอน็องโซว์ ปราสาทที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์
- พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการ ที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุด
-ชม หอไอเฟล ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน
-ล่องเรือบาดตมูซ ในแม่น้ำสายหลักของนครปารีส
-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม หรือ มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม เป็นศิลปะแบบโกธิค
-La Vallee Village Outlet ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย
กำหนดการเดินทาง 24-29 พ.ย. 58 , 3-8 ธ.ค. 58
ราคาเริ่มที่ 39,888 
 

กำหนดการเดินทาง    กันยายน 2558 – มกราคม 2559

    

วันแรก          กรุงเทพฯ - โดฮา ปารีส

18.40 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q ประตูทางเข้าที่ 8 หรือ 9 อาคารผู้โดยสาร สายการบินกาตาร์ Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

20.40.       ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 833    

23.10 น.      แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่  โดฮา  ประเทศกาตาร์

 

วันที่สอง        ปารีส – เมืองตูว์ - ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัว - เชอนงโซ

01.40 น.       ออกเดินทางต่อโดย สายการบินกาตาร์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 833 สู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

07.25.       ถึงสนามบินชาร์ เดอ โก (Charles de Gaulle Airport)  ฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ Tours (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง ระยะทาง 239 กิโลเมตร ) ศูนย์กลางของดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการกล่าวชมไว้ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเที่ยวปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความงามและความมั่งคั่งในหลายศตวรรษที่ผ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของราชสำนักฝรั่งเศส, ที่อยู่ของข้าราชบริพารและท่านเคานท์ผู้ต้องการจะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชอน็องโซว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านชมปราสาทเชอน็องโซว์ หรือปราสาทแห่งสาวงาม ปราสาทที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแชร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอน็องโชว์เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหนึ่งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

                    จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BRIT HOTEL CHEOPS หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม                      ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟล – ถนนชอมป์เอลิ้ซ่ – ล่องเรือบาดตมูซ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมืองแวร์ซายส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส เพื่อไปยัง พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้            

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านชมกรุงปารีส ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณลานจัตุรัสคองคอร์ดที่ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิก ผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ ให้พระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ผ่านชม หอไอเฟล ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียนณ.จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์ ถนนชอมป์เอลิเซ่ที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ต ที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ที่ยิ่งใหญ่ โดม อินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน ฯลฯ

                   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ให้ท่าน ล่องเรือบาดตมูซ ในแม่น้ำสายหลักของนครปารีส  ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ                        

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     

                   นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                           ปารีส โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ช้อปปิ้ง LA VALLEE  OUTLET

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม         

                     ออกเดินทางนำท่านไปยัง โบสถ์นอร์ทเทรอดาม หรือ มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม เป็นศิลปะแบบโกธิค ที่มีความโดดเด่นด้วยความงดงามของยอดปลายแหลมของตัวโบสถ์ และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารีอันเป็นที่ศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน ยิ่งไปกว่านั้นโบสถ์นอร์ธเตรอดามยังมีไฮไลท์อยู่ที่การใช้ศิลปะกระจกสี หรือ สเตนแกลส อันวิจิตรตระการตาในการประดับตกแต่งและยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย ปัจจุบัน วิหารนี้เป็นวัดของนิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่นั่งของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส และถือว่าเป็นวัดสไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดในฝรั่งเศสด้วย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ร้านค้าปลอดภาษ๊ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงปารีส    

                     La Vallee Village Outlet ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย อื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ราคาถูกกว่าข้างนอก มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

                     จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN PARIS MARNE LA VAL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า                        ปารีส (อิสระเต็มวัน)สนามบินชาร์ เดอ โก โดฮา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                     

                     ***อิสระเต็มวัน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในมหานครปารีสตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อันโด่งดัง, ย่านมงมาร์ต, โบสถ์พระหฤทัย, หอไอเฟล, Art Museum, ถนนช็องป์เซลิเซ่, ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต เป็นต้น รวมทั้ง ปารีส ดีสนีย์แลนด์ ***

                     (อาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย)

18.30 น.         นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ เดอ โก (Charles de Gaulle Airport)  ประเทศฝรั่งเศส              

22.20 น.        ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR03  สู่ โดฮา ประเทศกาตาร์  

 

วันที่หก                        โดฮา -ประเทศไทย

05.50 น.        แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ โดฮา (DOHA ประเทศกาตาร์

08.15 น.        ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 832

19.05 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ

 

 

 

JJJJJJJJJJJ

 ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น Promotion Tour Europe

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ซีอุส]
SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ article
Supper save France - Belgium Netherland 7 D 4 N (JDCONBEN) article
Tulips Festival (Keukenhof) ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน article
BEAUTIFUL ROMANCEออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี10 วัน 7 คืน article
Best Of Swiss Alps 7วัน 4 คืน (JDCOMAX) article
Freezing Aurora Iceland 10 Days (JDSIMAX) article
Exclusive Italy - Swiss - France 8D 5 N SQ(JDZEMAX) article
MIRACLE ICELAND 10 DAYS (JDDSTMAX) article
GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (JDDSTMAX) article
Scandinavla Fjord Tour 10 Days (JDSTMAX) article
BAVARIA-TIRPL 9 DAYS (JDDSTMAX) article
อเมริกาตะวันออก 9 วัน (JDDSTMAX) article
ROMANTIC SWISS 10 DAY (JDDSTMAX) article
Romantic of Eastern Europe 10 days (JDSIRIMAX) article
เที่ยวยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDCONMAX) article
Europe Exclusive อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 11 วัน (JDCONMAX) article
Hola España สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (JDCONMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5คืน (JDCONMAX) article
ออสเตรีย – เชก – เยอรมนี – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (JDCONMAX) article
Festive italy swiss france 7 วัน 4 คืน SQ (JDZEMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน SQ(JDZEMAX) article
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDGOJAME) article
ไฮไลท์ สเปน (มาดริด – มาดริด) 8 วัน 5 คืน (JDGOBEN) article
QR01 Scandinavian Shock price (JDZGJAME) article
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน (JDVTGPAT) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH) (JDGOKIE) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDGOKIE) article
โปรโมชั้น อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDSUNKIE) article
Moscow Zagosk 6days (JDSUNKIE) article
Buffet-Austria (JDSUNKIE) article
Buffet-Germany- 6D3N (๋JDSUNKIE) article
TG SUPER PROMOTION 2016 s.11 แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิวสวยบน 2 ยอดเขาดัง JDMSPAT article
TG ITALY PROMOTION 2016 อิตาลี ป๊อปปูล่า+ช้อปปิ้ง 9 วัน (JDVTGPAT) article
โมโน อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) JDGOPAT article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
BUFFET AUSTRIA เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตรีย | 6 วัน 3 คืน
FRANCH RIVIERA 8 DAYS JD DS MUK
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS JD DS MUK
BEST OF FRANCE 10 DAYS JD DS MUKCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367