ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


BUFFET AUSTRIA เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตรีย | 6 วัน 3 คืน

BUFFET AUSTRIA เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตรีย | 6 วัน 3 คืน

 

-อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง 
-ชม หลังคาทองคำ (Goldenes Dachl) 
-ช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndorf Outlet) 
-พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) 
-พระราชวัง เบลวีเดียร์ (belvedere palace) 

กำหนดการเดินทาง : เดือน : กันยายน - พฤศจิกายน 2558

เริ่มต้นที่ : 39,888.-

 

กำหนดการเดินทาง กันยายน ธันวาคม 2558

 

วันแรก        กรุงเทพฯ - โดฮา                                    

16.30 น.       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว Q ประตู 9 หรือ 10 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

19.55 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 835

23.10 น.       แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ โดฮา (DOHA) ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.)

 

วันที่สอง     เวียนนา – ซาลส์บวร์ก - จัตุรัสโมสาส -  อินส์บรุค

02.25 น.       ออกเดินทางต่อ สู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ QR 181

06.35  น.      ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรคเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1997

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้น นำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชมบริเวณ ของ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) ที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิค เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ตตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเที่ยง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ครั้งอดีตอินส์บรูคเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 อัศวินคนสุดท้ายในยุคที่อัศวินเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง เพราะฉะนั้นพระองค์จึงถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งสากลหลังยุคสิ้นอัศวิน และยังเป็นเมืองตากอากาศของผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรีย นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             INNSBRUCK HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     อินส์บรุค - ฮัลล์สตัท - หมู่บ้าน นักบุญวูล์ฟกัง

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมือง เมืองอินส์บรุค ที่มีความสวยงาม นำท่านชม หลังคาทองคำ (Goldenes Dachl) สถานที่ที่ใครไปใครมาเมือง Innsbruck เป็นต้องแวะมาแหงนคอมองอาคารสุดคลาสสิก  และเก่าแก่ที่สุดประจำเมืองนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรล ที่นี่กษัตริย์แมกซิมิเลี่ยนที่ 1  พระนางมาเรียเทเรซ่า เคยใช้เป็นที่ประทับชมการแสดง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก เป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมเมือง….

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์วูล์ฟกัง (St.Wolfgang) พร้อมชมทัศนียภาพระหว่างทางและเดินชม อาคารบ้านเรือน อันสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในประเทศออสเตรีย ที่เคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ และเคยใช้เป็นที่พักของบรรดานักเขียนต่างๆ ตั้งอยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท รัฐโอเบอเริสเทอร์ไรค์ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญวูล์ฟกับ่ายหมู่บ้านนี้มีความงดงามมากและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากมายในทุกๆ ปี

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             FURIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่         ช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เวียนนา – พระราชวังพระราชวังฮอฟเบิร์ก พระราชวังเบลวีเดียร์

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางจากเมือง เซ็นต์วูล์ฟกัง ไปยัง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndorf Outlet)

เที่ยง            อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน

บ่าย              นำท่านเดินทางไปยัง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ  , Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , NIKE , Samsonite, Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI , Valentino , Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

                   จากนั้นเดินทางไปยัง พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ผ่านชมกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ. 1918 จากนั้นนำถ่ายรูปกับ พระราชวัง เบลวีเดียร์ (belvedere palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม พระราชวังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของกุสตาฟ คลิมท์ (Klimt) ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             KAVALIER HOTEL หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ห้า       เวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ โดฮา

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางไปยัง พระราชวังเชินบรุนน์  เข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเรซ่าจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ 

                   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมสถานที่และเลือกช็อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น

12.15 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

14.45 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR 184  สู่ประเทศไทย  

22.10 น.       แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ โดฮา (DOHA) ประเทศกาตาร์

 

วันที่หก       โดฮา - ประเทศไทย

01.55 น.       ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR 836   

 

12.10 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ 
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น Promotion Tour Europe

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ซีอุส]
SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ article
Supper save France - Belgium Netherland 7 D 4 N (JDCONBEN) article
Tulips Festival (Keukenhof) ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน article
BEAUTIFUL ROMANCEออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี10 วัน 7 คืน article
Best Of Swiss Alps 7วัน 4 คืน (JDCOMAX) article
Freezing Aurora Iceland 10 Days (JDSIMAX) article
Exclusive Italy - Swiss - France 8D 5 N SQ(JDZEMAX) article
MIRACLE ICELAND 10 DAYS (JDDSTMAX) article
GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (JDDSTMAX) article
Scandinavla Fjord Tour 10 Days (JDSTMAX) article
BAVARIA-TIRPL 9 DAYS (JDDSTMAX) article
อเมริกาตะวันออก 9 วัน (JDDSTMAX) article
ROMANTIC SWISS 10 DAY (JDDSTMAX) article
Romantic of Eastern Europe 10 days (JDSIRIMAX) article
เที่ยวยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDCONMAX) article
Europe Exclusive อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 11 วัน (JDCONMAX) article
Hola España สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (JDCONMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5คืน (JDCONMAX) article
ออสเตรีย – เชก – เยอรมนี – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (JDCONMAX) article
Festive italy swiss france 7 วัน 4 คืน SQ (JDZEMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน SQ(JDZEMAX) article
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDGOJAME) article
ไฮไลท์ สเปน (มาดริด – มาดริด) 8 วัน 5 คืน (JDGOBEN) article
QR01 Scandinavian Shock price (JDZGJAME) article
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน (JDVTGPAT) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH) (JDGOKIE) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDGOKIE) article
โปรโมชั้น อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDSUNKIE) article
Moscow Zagosk 6days (JDSUNKIE) article
Buffet-Austria (JDSUNKIE) article
Buffet-Germany- 6D3N (๋JDSUNKIE) article
TG SUPER PROMOTION 2016 s.11 แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิวสวยบน 2 ยอดเขาดัง JDMSPAT article
TG ITALY PROMOTION 2016 อิตาลี ป๊อปปูล่า+ช้อปปิ้ง 9 วัน (JDVTGPAT) article
โมโน อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) JDGOPAT article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส | 6 วัน 3 คืน (JD SUN PAT) article
FRANCH RIVIERA 8 DAYS JD DS MUK
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS JD DS MUK
BEST OF FRANCE 10 DAYS JD DS MUKCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367