ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืย โดย EK (JD GO PAT) article

 ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืย โดย EK (JD GO PAT)

•เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม  พักเซินเจิ้น 1 คืน จู่ไห่ 1คืน

•เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่

•ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง

•ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น

•ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ก่อนบินกลับ

•ลิ้มลองเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 

กำหนดการเดินทาง  : พฤสจิกายน - มกราคม 2559

ราคาเริ่มที่ 10,900 

 

วันแรก        กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-จู่ไห่

 

10.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์

เตอร์ T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ

 

14.05 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK384

 

18.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก  EXIT B นำท่านเดินทางสู่จูไห่โดยเรือเฟอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง)... ผ่านด่านจู่โจว  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที  เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China)

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ แบบ Box Set        

 

 

เข้าสู่ที่พัก จู่ไห่ Xiangquan Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง     จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามกลางทะเลหวีหนี่– วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่(LOWU)- ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย  เดินทางผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งให้บริการนวดฝ่าเท้าและนำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ผ้าไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก...จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน ...  

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น  โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง  เมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย...จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ...นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  เครื่องเปล่งแสง  ม่านน้ำ  ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า600ชนิด  เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

 

 

เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น  Shangshui Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม     เซินเจิ้น-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง  หลังจากนั้น นำท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ำรวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย....นำชมโรงงานTSLซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย..

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ OceanTerminal

และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

 

17.30 น.

สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

 

21.50 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385

 

23.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….                         

 
ทัวร์ แพคเกจทัวร์ จึน เซี่ยงไฮ้ มาเก๊า ฮ่องกง

ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์ (JDSBTBEN) article
กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์(JDSAMAX) article
เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)(JDSABMAX) article
ซากุระบาน ที่อู่ฮั่น เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว) 4 วัน 2 คืน (CZ)(JDSEAMAX) article
เมืองโบราณอูเจิ้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา (JDSEAMAX) article
Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท 3 วัน 2 คืน WE (JDSEAMAX) article
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ผู่โถวซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (JDSEAMAX) article
IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD(JDZEMAX) article
KMG01 THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG(JDZEMAX) article
FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N BY WE (JDZGJAME) article
BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG (JDZGBEN) article
BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG (JDZGBEN) article
ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6วัน 5คืน (JDSEAYING) article
มรดกโลก... หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน 3คืน (JDSEAYING) article
SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ (JDZGYING) article
HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ (JDZGYING) article
HIGHLIGHT BEIJING 5D3N BY TG (JDZGYING) article
THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD (JDZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (JDZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน (JAZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3วัน (JDZGYING) article
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (JDZGYING) article
ฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน (JDZGYING) article
มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD) JDGOPAT article
มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3 วัน (JDZGKIE) article
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยการบินไทย (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (JD ZG PAT) article
โปรสะท้านฟ้า ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (JD ZG PZT) article
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) JD HK PAT
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน เริ่มที่ 19,900 / ท่าน (JD ZG PAT) article
มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (JD AL S PAT) article
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน (JD ZG PAT) article
ฮ่องกง นอนปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (JD ZG PAT) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367