ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


เชียร์ไทยไปบอลโลก ระหว่าง ไทย - อิรัก article

เชียร์ไทยไปบอลโลก ระหว่าง ไทย - อิรัก (JD PRD PAT)

ขอเชิญท่านร่วมกันเป็นหนึ่งในตำนาน สานฝันไทยสู่บอลโลก

เดินทางไปกับเรา โดยสายการบิน Etitad Airways

พิเศษ เพียง 49,900 บาทเท่านั้น

ตั๋วมีจำนวนจำกัด จองด่วน!!

กำหนดการเดินทาง   22-25 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559     สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน

15.00 น.                  คณะผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เอทิฮัด Etihad Airways เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระการเดินทาง

18.20 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559    กรุงอบู ดาบี-กรุงเตหะราน           

01.40 น.                  เดินทางถึง สนามบิน กรุงอบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

01.25 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 343

04.25 น.                  เดินทางถึง สนามบิน กรุงอบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม กรุงเตหะราน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ช ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 900 จากหมู่บ้านเล็ก ๆ และได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด จนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์ปาห์ลาวี ปัจจุบันกรุงเตหะรานมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลก นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยตำหนักถึง 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตำหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาว ในอดีต ตำหนักขาว White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเข้าชม ตำหนักเขียว Green Palace ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรือ วังสวนกุหลาบ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือราชวงศ์คาจาร์ คือกษัตริย์นัสเซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป โกเลสตานแห่งนี้ นำท่านชม หอคอยมิลาด Milad Tower เป็นที่รู้จักกันใน หอคอยเตหะราน เป็นอาคารอเนกประสงค์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร มีทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว, ศูนย์การประชุม, ศูนย์การค้าที่ทันสมัย และเป็นศูนย์เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยของกรุงเตหะราน เป็นสถานที่ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจโลก หอคอยมิลาดนี้มีความสูง 435 เมตร และ เป็นหอคอยที่สูงเป็นอันดับ 6ของโลก จากการจัดอันดับหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2013

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                                พักค้าคืน ณ โรงแรม     Kowssar Hotel 4*     หรือเทียบเท่า        (คืนที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559     กรุงเตหะราน-เชียร์ฟุตบอล ไทย-อิรัก

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Musuem ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากทั่วทุกแห่งในอิหร่าน ถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ และที่สำคัญที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เชียในอดีตอีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเนียวาราน Niavaran Palace ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คาจาร์ Qajar Dynasty สร้างบนสวนที่มีความสวยงาม มีเนื้อที่กว่า 11 เฮกเตอร์ ภายในบริเวณประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ Niavaran Private Palace, Ahmad Shahi Pavilion, Sahebqarnieh Palace, Jahan Nama Museum และ Private Library ช่วงต้นสมัยราชวงศ์คาจาร์ได้ใช้พระราชวังแห่งนี้ในการประทับช่วงฤดูร้อน ภายหลังการปฏิวัติได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ สนามฟตุบอล ที่ใช้ แข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย กลุ่ม F ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติ อิรัก งานนี้ ดูแล้ว ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน หรือ เป็นสิ่งที่เกินตัว เพราะเมื่อส่องกล้องดูจากคะแนนแล้ว ขอเพียงในนัดนี้เราสามารถยันเสมอกับอิรักได้ ทีมช้างศึกของไทยก็จะลอยลำเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม F ทันที มาร่วมกันเป็นหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ให้ ฟุตบอลทีมชาติไทย ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย ไปให้ได้ด้วยกันนะครับ

หมายเหตุ            เนื่องจากประเทศอิหร่าน เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่จะเป็นนิกาย ซีอ๊ะห์ จะมีข้อกำหนดหรือข้อห้ามตามหลักศาสนาอิสลามที่ค่อนข้างเข้งครัดเป็นอย่างมาก จึง ไม่อนุญาตให้ สุภาพสตรีเข้าไปเชียร์ฟุตบอลภายในสนามได้ เนื่องจากนักฟูตบอลเป็นผู้ชาย และใส่กางเกงขาสั้น ดังนั้นในระหว่างที่ทำการแข่งขัน ทางเจ้าหน้าที่จะนำท่านสุภาพสตรี ไปช้อปปิ่ง ณ เตหะราน บาซาร์ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่และขึ้นชื่อของกรุงเตหะราน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                                พักค้าคืน ณ โรงแรม     Kowssar Hotel 4*     หรือเทียบเท่า        (คืนที่ 2)

วันศุกร์ที่ ที่ 25 มีนาคม 2559     กรุงเทพมหานคร

02.00 น.                  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงเตหะราน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

05.25 น.                  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 344

07.10 น.                  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*** End of Service ***
ทัวร์เนปาล , มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A , ทัวร์อินเดีย

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)(JDSABMAX) article
มัลดีฟส์ – Club Med “Kani” – A 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ article
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (JD GO PAT) article
เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (JD HMC) article
ทัวร์เนปาล : มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน (JD HMC) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367