ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


TG ITALY PROMOTION 2016 อิตาลี ป๊อปปูล่า+ช้อปปิ้ง 9 วัน (JDVTGPAT) article

 TG ITALY PROMOTION 2016  อิตาลี ป๊อปปูล่า+ช้อปปิ้ง 9 วัน (JDVTGPAT)

โรม-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-เวนิส-มิลาน

 วันเดินทาง  14-22ก.พ. / 6-14 มี.ค. / 20-28 มี.ค. /3-11 เม.ย. / 17-25เม.ย. 

24เม.ย.-2พ.ค. /1-9 พ.ค. / 15-23 พ.ค. /22-30พ.ค. / 29 พ.ค.-6มิ.ย. 2559

ราคา 55,900-

 

TG ITALY PROMOTION 2016

   อิตาลี ป๊อปปูล่า+ช้อปปิ้ง 9 วัน

โรม-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-เวนิส-มิลาน

ราคา 55,900-  วันเดินทาง  14-22ก.พ. / 6-14 มี.ค. / 20-28 มี.ค. /3-11 เม.ย. / 17-25เม.ย.

24เม.ย.-2พ.ค. /1-9 พ.ค. / 15-23 พ.ค. /22-30พ.ค. / 29 พ.ค.-6มิ.ย. 2559

 

วันแรก                                  กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.            พร้อมกัน ณ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D  ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จาก ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ

 

วันที่สอง               กรุงเทพฯ -โรม - ปิซ่า -  ฟลอเร้นซ์

00.20 น.                                นำท่านออกเดินทางบินตรงสู่สนามบินนานาชาติโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย

เที่ยวบินที่ TG 944  (บริการอาหารดึกและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

06.50 น.                นำท่านเดินทางถึงสนามบินกรุงโรม จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า เมืองท่องเที่ยวหลักของแคว้นทัสกานี ที่ตั้งของหอเอนแห่งเมืองปิซา  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.. 1987 จากองค์การยูเนสโก

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน             

บ่าย                  นำท่านสู่บริเวณจตุรัสมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซา-หอแบบไทส์สำหรับประกอบพิธีศีลจุ่มที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.. 1987 นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพแอคชั่นในหลากหลายรูปแบบกับหอเอนปิซ่า ไม่ว่าจะผลักจะดันหรือจะพิงหอเอน รวมทั้งให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  NOVOTEL FIRENZE NORD หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม               ฟลอเร้นซ์-ชมเมือง+ช้อปปิ้งเดอะมอลล์เอ้าท์เลท

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเซสโต้ ฟิโอเรนติโน่  เพื่อนั่งรถไฟเข้าเมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคเรเนซองส์ ซึ่งนับว่าเป็นยุคทองของศิลปอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานี เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครองของตระกูลเมดิชิ นำท่านเดินเข้าสู่ เขตเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เพื่อ ชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ่ หรือฟลอเร้นซ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เดินต่อจนถึง สะพานเก่า เวคคิโอที่ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลามากขึ้นในเมืองฟลอเร้นซ์

บ่าย                        นำท่านเดินทางกลับสู่สถานีรถไฟเซสโต้ ฟิโอเรนติโน่ เพื่อเดินทางสู่เมืองเลคคิโอ้ เป็นที่ตั้งของ เดอะมอลล์ ลักซูรี่ เอ้าท์เลท  ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษในเอ้าท์เลทที่มีแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลี อย่าง Prada -Gucci-Boss-Ferragamo-Tods-Bottega Veneta ฯลฯ

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

                        จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL FIRENZE NORD หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                    ฟลอเร้นซ์-เวนิส-จตุรัสเซนต์มาร์ค-เวนิส เมสเทร

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของอิตาลี ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติคของอิตาลี

กลางวัน                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน             

บ่าย                      นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อข้ามเรือสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านเดินผ่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ดอร์จ ชมภายในของวิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวัล-ของที่ระลึกต่างๆหรืออาจทดลองนั่งเรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค

                        จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม AMBASCOATORI หรือเทียบเท่า

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

วันที่ห้า                  เวนิส เมสเทร - มิลาน

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน  เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้า และแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดัง

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย                        นำท่านสู่ บริเวณ ตุรัส มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เพื่อนำท่านชมบริเวณรอบนอกมิลานดูโอโมที่สร้างในสไตล์นิโอโกธิค ที่มีความสวยงามด้วยยอดแหลมกว่า 100 ยอด ประดับประดาไปด้วยรูปแกะสลักจำนวนมากให้เวลาท่านอิสระ เดินเล่นถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล, อนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินซี, อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลามากขึ้นในเมืองมิลาน

                        จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม NH MILAN หรือเทียบเท่า

วันที่หก                                 มิลาน-ฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท-โรม

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปช้อปปิ้งใน ฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท  http://www.fidenzavillage.com/ อีกหนึ่งชิคเอ้าท์เลทที่มีแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกซื้อในราคาพิเศษ

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

13.30 น.                นำท่านเดินทางสู่  กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN ROME  PISANA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด                โรม-ชมเมือง

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                                นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิเอต้ารูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลงจากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร นำท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม  หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน             

บ่าย              นำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Step ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำอิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

                                นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN ROME  PISANA หรือเทียบเท่า

วันที่แปด              โรม-สนามบินฟูมิชิโน-กรุงเทพฯ

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโนเพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.30 น.                ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 941  บินตรงสู่กรุงเทพฯ  (บริการอาหารเย็นและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

 

วันที่เก้า                                กรุงเทพฯ

0605 น.                 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น Promotion Tour Europe

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ซีอุส]
SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ article
Supper save France - Belgium Netherland 7 D 4 N (JDCONBEN) article
Tulips Festival (Keukenhof) ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน article
BEAUTIFUL ROMANCEออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี10 วัน 7 คืน article
Best Of Swiss Alps 7วัน 4 คืน (JDCOMAX) article
Freezing Aurora Iceland 10 Days (JDSIMAX) article
Exclusive Italy - Swiss - France 8D 5 N SQ(JDZEMAX) article
MIRACLE ICELAND 10 DAYS (JDDSTMAX) article
GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (JDDSTMAX) article
Scandinavla Fjord Tour 10 Days (JDSTMAX) article
BAVARIA-TIRPL 9 DAYS (JDDSTMAX) article
อเมริกาตะวันออก 9 วัน (JDDSTMAX) article
ROMANTIC SWISS 10 DAY (JDDSTMAX) article
Romantic of Eastern Europe 10 days (JDSIRIMAX) article
เที่ยวยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDCONMAX) article
Europe Exclusive อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 11 วัน (JDCONMAX) article
Hola España สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (JDCONMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5คืน (JDCONMAX) article
ออสเตรีย – เชก – เยอรมนี – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (JDCONMAX) article
Festive italy swiss france 7 วัน 4 คืน SQ (JDZEMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน SQ(JDZEMAX) article
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDGOJAME) article
ไฮไลท์ สเปน (มาดริด – มาดริด) 8 วัน 5 คืน (JDGOBEN) article
QR01 Scandinavian Shock price (JDZGJAME) article
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน (JDVTGPAT) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH) (JDGOKIE) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDGOKIE) article
โปรโมชั้น อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDSUNKIE) article
Moscow Zagosk 6days (JDSUNKIE) article
Buffet-Austria (JDSUNKIE) article
Buffet-Germany- 6D3N (๋JDSUNKIE) article
TG SUPER PROMOTION 2016 s.11 แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิวสวยบน 2 ยอดเขาดัง JDMSPAT article
โมโน อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) JDGOPAT article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
BUFFET AUSTRIA เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตรีย | 6 วัน 3 คืน
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส | 6 วัน 3 คืน (JD SUN PAT) article
FRANCH RIVIERA 8 DAYS JD DS MUK
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS JD DS MUK
BEST OF FRANCE 10 DAYS JD DS MUKCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367