ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


รัสเซีย (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 5 คืน (JDGOKIE)) article

รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 

 

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น  เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ  และทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)          

       ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

ราคาเริ่มต้น :  59,900.- 

กำหนดการเดินทาง

 

17-24, 23-30 มี.ค. // 30 มี.ค.-6 เม.ย. 2559   >> 59,900.-

4-11, 5-12 เม.ย. 2559 // 4-11, 8-15, 19-26 พ.ค. 2559  >> 59,900.-

1-8, 15-22 มิ.ย. // 29มิ.ย.-6ก.ค. 2559        >> 59,900.-

(สงกรานต์) 8-15 // 9-16 // 10-17// 11-18 // 12-19 เม.ย. 2559  >> 69,900.-

27เม.ย.-4พ.ค., 28เม.ย.-5พ.ค. 2559   >> 65,900.- 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ

 

 

22.30 น.           

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันแรกของการเดินทาง                  กรุงเทพ

 

วันที่สองของการเดินทาง        ดูไบ มอสโคว   เนินเขาสแปร์โรว์

01.35 น.

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385  

 

04.45 น.

ถึงสนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 

09.35 น.

ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว โดยสายการบินอิมิเรท เที่ยวบินที่ EK 133

 

13.45 .

ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย

 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN VEGA   หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง   สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเนต์ซาเวียร์

                                         ถนนอารบัต  ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์

เช้า     

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย

นำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี นำท่านสู่ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย นำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ,ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย   

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 

 

นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย

 

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN VEGA  หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ของการเดินทาง       พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่จัตุรัสแดง

                                          โบสถ์เซนต์บาซิล  บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

           

นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย

นำชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน แลวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่

 

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (อิสระอาหารค่ำภายในสนามบิน)

 

…….. น.       

ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน......เที่ยวบินที่……..(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนำกระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่งรวมด้วยซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)  

 

…….. น.       

ถึงสนามบินปุกคาวา (PULKOVO) นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 

 

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA LIGOVSKY หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห้าของการเดินทาง       มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

           

นำชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ที่สร้าง     โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ”  ผ่านชมโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ's Resurrection) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac's Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 

บ่าย

นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 

 

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA LIGOVSKY หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง    พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน  

                                           ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

           

นำเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์   มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้  ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 

บ่าย

เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์     โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

 

ค่ำ

รับประทานอาหารอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น

 

 

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA LIGOVSKY หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล  – สนามบิน

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

จากนั้นนำเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 

13.00 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

16.35  

ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่  EK 176

 

วันที่แปดของการเดินทาง          ดูไบ – กรุงเทพ

00.15 น.

ถึงสนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 

03.40 น.

ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376

 

13.00 น  

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [เลสโก ราชินีแสงเหนือ] article
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์คนเดิม] article
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี] article
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เที่ยวครบ] article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น] article
รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม 7วัน4คืน [เลสโก มอสโคว์จัดเต็ม] article
รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น] article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี] article
Russia Compact [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 4 คืน(JDCOMAX) article
รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (JDCOMAX) article
RU NICE AURORA RUSSIA 8D 5N BY EY (JDZEMAX) article
Absolute Russia (JDZGJAME) article
TG 06 RU ECO RUSSIA 6 D 4 N (JD ZE MAX) article
TG 01 RU DIRECT RUSSIA 5 D 3 N( JD ZE MAX) article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์สจำนวน 6 วัน 3 คืน (JDSM SAI) article
PROMOTION ST. PETERSBERG 5 DAYS (JD PRD PAT) article
RUSSIA 8 DAYS 59,900 JD PK MUK article
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน JD PK MUK
รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 5 วัน 3 คืน (JD GEH PAT) article
มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ฯ 7 วันCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367