ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


Buffet-Germany- 6D3N (๋JDSUNKIE) article

Buffet-Germany- 6D3N

 

 

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2559

ราคาเริ่มต้น 39,999.-

 

 

วันที่:  1

โปรแกรม:  สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา

ที่พัก: -

มื้ออาหาร:    เช้า     กลางวัน     ค่ำ

เวลา

รายละเอียด

 

16.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ากาอาศ สุวรรณภูมิ ฝั่งผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Q  สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนออกเดินทาง

 

19.55 น.

ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR835

 

23.10 น.

เดินทางถึงสนามบินการ์ต้าแวะเปลี่ยนเครื่อง ประเทศกาตาร์

       

 

วันที่:  2

โปรแกรม:  แฟรงค์เฟริต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ไฮเดนเบิร์ก

ที่พัก:  NH CITY หรือเทียบเท่า

มื้ออาหาร:    เช้า     กลางวัน     ค่ำ

เวลา

รายละเอียด

 

02.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR069

 

06.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านชม เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไรน์ Rhine river เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษ ตั้งแต่ในยุคสมัยกลางแฟรงค์เฟิร์ท เป็นนครอิสระที่เก่าแก่มาก่อน และมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสำคัญเป็นเมืองเชื่อมติดต่อกับยุโรปในด้านการค้า, คมนาคม และทางการทูตที่เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างราชอาณาจักรปัจจุบันแฟรงเฟิร์ท กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปทั่ว ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน และ จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านครแฟรงเฟิร์ต ความสำคัญของสถานแห่งนี้คือ มีห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสรือเมอร์เป็นบ้านโครงไมส้มัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบัน จตุรัสโรเมอร์ ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 แม้ว่าจะมีร่องรอยแห่งการถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นเสมือนลานประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของนครแฟรงเฟิร์ต จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ (St.Goar) เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

นำท่านขึ้นเรือเพื่อล่อง แม่น้ำไรน์ (Rhine River) ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงจากบทกวีของ HEINRICH HEINE เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม บรรยากาศยังคงเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ. ที่ 19 นอกจากนี้ลุ่มน้ำไรน์ยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมันอีกด้วย ล่องเรือถึงเมืองบ็อบพาร์ต (Boppard) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดนเบิรก์ (Heidelberg)  อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากเมืองหนึ่งของรัฐบาเดิน-เวอร์ทเทมแบร์ก ด้วยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสน่ห์ของตัวเมืองเก่าสตไล์บาโรก รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงามชาวเยอรมัน

ค่ำ

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

       

 

วันที่:  3

โปรแกรม:  ปราสาทไฮเดนเบิร์ก – สตุ๊ทการ์ต - พิพิธภัณฑ์ Mercedes Benz

ที่พัก:  MERCURE HOTEL STUTTGART หรือเทียบเท่า

มื้ออาหาร:    เช้า     กลางวัน     ค่ำ

เวลา

รายละเอียด

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค & เรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค มีอยู่มากมาย ในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม และก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองสตุ๊ทการ์ท (STUTTGART) เมืองที่รายล้อมด้วยไร่องุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี นับเป็นเมืองที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากมีทั้งคณะบัลเล่ต์ อุปรากร และคณะประสานเสียงที่ได้รับการยอมรับ ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็น เมืองต้นกำาเนิดรถยนต์เมอร์ซิเดส จากนั้นนำพาท่านชม พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดสเบ็นซ์ (MERCEDES-BENZ MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมรถเมอร์ซิเดส-เบ็นซ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886  ชื่นชมนวัตกรรมความล่ำหน้าและความสวยงามของรถยนต์จากอดีตจนถึงปัจจุบันและมีถึง 160 คัน

ค่ำ

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่:  4

โปรแกรม:  อักเบริก์ - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

ที่พัก:  MERCURE HOTEL ORBIS MUNICH SOU หรือเทียบเท่า

มื้ออาหาร:    เช้า     กลางวัน     ค่ำ

เวลา

รายละเอียด

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง อักเบิร์ก(Augsburg) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน…

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUESSEN)  แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมัน ติดชายแดนออสเตรีย ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพเป็นที่กล่าวถึงในนามของป่าดำ ท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)  ที่ซึ่งพระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปราที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมโรมานส์และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็นต้นแบบให้วอลท์ดิสนีย์น นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แล้วนำาท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติคอันมีชื่อเสียง แห่งเทพนิยาย...เข้าชมความงามของปราสาท ที่สวยงาม ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้าประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ กรุงมิวนิค….

ค่ำ

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

       

 

วันที่:  5

โปรแกรม:  มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - โอลิมปิกปาร์ค - ช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Village Factory Outlet - สนามบินมิวนิค

ที่พัก:  -

มื้ออาหาร:    เช้า     กลางวัน     ค่ำ

เวลา

รายละเอียด

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านพาท่านไปถ่ายรูปหน้า พระราชวังนิมเฟนบูร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังบารอกแห่งนี้เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระเจ้าลุดวิกที่ 1 พระราชวังนิมเฟนบูร์กได้รับการกล่าวขานถึงการตกแต่งภายในอันงดงามและสวนสวย ภายในพระราชวังมีห้องที่ควรเยี่ยมชม คือ Gallery Beauties ของพระเจ้าลุดวิกที่ 1 แสดงภาพวาดสตรีสวยงาม 36 นางในวงสังคมนิวมิค รวมถึงภาพวาดนาง โลล่า มอนเทช นักเต้นรำชาวไอริช ผู้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลุดวิกที่ 1 และเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์สละราชบัลลังก์ สวนที่ประทับในฤดูล่าสัตว์ อะมาเลียนบูร์ก ( Amalienburg) ถือเป็นผลงานรอคโคโคชั้นเอกของยุโรปะตำหนักที่ประทับในฤดูร้อน และงดงามเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เข้าสู่กลางเมือง มิวนิค Munich จากนั้นนำท่านไปยัง โอลิมปิกปาร์ก ( Olympic Park ) ศูนย์กีฬาขนาดใหญ่สำหรับการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่มิวนิคเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 1972 ปัจจุบันนี้โอลิมปิกปาร์กเปรียบเหมือนส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตชาวเมือง ที่นี่เป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์กสมัยใหม่ที่สำคัญ 2 อย่างของมิวนิค คือ หอโทรคมนาคม สูง 290 เมตร และสเตเดียมทันสมัยสร้างแบบหลังคาเต็นท์ด้วยแท่งสลิงเหล็กยึดแขวนแผ่นอะครีลิกโปร่งแสงที่คลุม เป็นหลังคาเหมือนใยแมงมุม ถ้าไม่กลัวความสูง สามารถขึ้นลิฟต์ไปชมวิวชั้นบนสุดได้ และนำท่านเดินทางสู่  เมืองอินกอลสตัดท์ (Ingolstadt) เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งที่ อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Ingolstadt Outlet Village) เอ้าเลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ  , Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , NIKE , Samsonite, Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI , Valentino , Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน

 

13.00 น.

นำท่านออกเดินทางไปยัง สนามบินมิวนิค (Munich Airport)

 

15.35 น.

ออกเดิน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR058

 

23.05 น.

แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ โดฮา (DOHA) ประเทศกาตาร์

       

 

วันที่:  6

โปรแกรม:  โดฮา - กรุงเทพฯ

ที่พัก:  -

มื้ออาหาร:    เช้า     กลางวัน     ค่ำ

เวลา

รายละเอียด

 

01.55 น.

ออกเดินสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QRTAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR836

 

12.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

 

 

 

 

 
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น Promotion Tour Europe

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ซีอุส]
SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ article
Supper save France - Belgium Netherland 7 D 4 N (JDCONBEN) article
Tulips Festival (Keukenhof) ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน article
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน article
BEAUTIFUL ROMANCEออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี10 วัน 7 คืน article
Best Of Swiss Alps 7วัน 4 คืน (JDCOMAX) article
Freezing Aurora Iceland 10 Days (JDSIMAX) article
Exclusive Italy - Swiss - France 8D 5 N SQ(JDZEMAX) article
MIRACLE ICELAND 10 DAYS (JDDSTMAX) article
GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS (JDDSTMAX) article
Scandinavla Fjord Tour 10 Days (JDSTMAX) article
BAVARIA-TIRPL 9 DAYS (JDDSTMAX) article
อเมริกาตะวันออก 9 วัน (JDDSTMAX) article
ROMANTIC SWISS 10 DAY (JDDSTMAX) article
Romantic of Eastern Europe 10 days (JDSIRIMAX) article
เที่ยวยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDCONMAX) article
Europe Exclusive อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 11 วัน (JDCONMAX) article
Hola España สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (JDCONMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5คืน (JDCONMAX) article
ออสเตรีย – เชก – เยอรมนี – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (JDCONMAX) article
Festive italy swiss france 7 วัน 4 คืน SQ (JDZEMAX) article
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน SQ(JDZEMAX) article
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDGOJAME) article
ไฮไลท์ สเปน (มาดริด – มาดริด) 8 วัน 5 คืน (JDGOBEN) article
QR01 Scandinavian Shock price (JDZGJAME) article
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน (JDVTGPAT) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH) (JDGOKIE) article
โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (JDGOKIE) article
โปรโมชั้น อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JDSUNKIE) article
Moscow Zagosk 6days (JDSUNKIE) article
Buffet-Austria (JDSUNKIE) article
TG SUPER PROMOTION 2016 s.11 แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิวสวยบน 2 ยอดเขาดัง JDMSPAT article
TG ITALY PROMOTION 2016 อิตาลี ป๊อปปูล่า+ช้อปปิ้ง 9 วัน (JDVTGPAT) article
โมโน อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) JDGOPAT article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
BUFFET AUSTRIA เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตรีย | 6 วัน 3 คืน
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส | 6 วัน 3 คืน (JD SUN PAT) article
FRANCH RIVIERA 8 DAYS JD DS MUK
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS JD DS MUK
BEST OF FRANCE 10 DAYS JD DS MUKCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367