ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โทร 0863669106-7 หรือ 029455901-2
dot
dot
Jidapa Travel Line QR
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
bulletทัวร์ เกาหลี
bulletทัวร์ ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ เนปาล
bulletทัวร์ บรูไน
bulletทัวร์ อินเดีย
bulletทัวร์ พม่า
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ไต้หวัน
bulletทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
bulletทัวร์ ลาว
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletทัวร์เขมร
dot
ทัวร์จีน
dot
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ จางเจียเจี๊ย
bulletทัวร์ จิ่วไจ้โกว
bulletทัวร์ เรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
bulletทัวร์ มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่
bulletทัวร์ ปักกิ่ง
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้
bulletทัวร์ ฮาร์บิน
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
bulletทัวร์ ยุโรป Premium
bulletทัวร์ ยุโรป โปรโมชั่น
bulletทัวร์ยุโรป Special Design
bulletทัวร์ รัสเซีย
bulletทัวร์ สเปน-โปรตุเกส
bulletทัวร์ โครเอเชีย
bulletทัวร์ กรีซ
bulletทัวร์อเมริกา แคนาคา แม๊กซิโก
bulletทัวร์ ตุรกี
bulletทัวร์ อิตาลี
dot
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์โอเชียเนีย
dot
bulletทัวร์ ออสเตรเลีย
bulletทัวร์ นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ เซี่ยงไฮ้ Expo
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
bulletทัวร์ แอฟริกาใต้
bulletทัวร์ โมรอคโค
bulletทัวร์ อียิปต์
dot
ทัวร์ตะวันออกกลาง
dot
bulletทัวร์ จอร์แดน
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletทัวร์ในประเทศ
dot
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletKorea ข้อมูลเที่ยวเกาหลี
bulletการสำรองที่นั่งทัวร์เกาหลี
bulletChina ข้อมูลเที่ยวจีน
bulletJapan ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น
bulletNapal ข้อมูลเที่ยวเนปาล
bulletSingapore ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์
bulletTurkey ข้อมูลเที่ยวตุรกี
bullet Croatia ข้อมูลโครเอเชีย
bulletTravel Tip เคล็ดลับเที่ยวนอก
dot
คลังภาพ Gallery
dot
bulletรวมภาพแบบ Slide
bulletรวมภาพท่องเที่ยว
bulletรวมภาพ เที่ยวญี่ปุ่น
bulletแชร์ภาพ
dot
WebBoard
dot
bulletกระทู้
dot
Links
dot
bulletแลก Links
bulletข้อมูลประเทศภูฎาน


จองทัวร์ tour booking
ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น แพจเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ออสเตรเลี - ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ทัวร์สิงคโปร์ - แพคเกจทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ยุโรป ท้วร์สวิส ทัวร์อิตาลี ทัวร์เสปน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส
Credit Card Accept
จิดาภา ทัวร์
จิดาภา ทราเวล ลิ้งค์


TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE

 TULIP3 ROMANTIQUE VOYAGE

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษ 9 วัน


 

 

 สถานที่ท่องเที่ยว แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ Thalys - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง Duty Free - แกลลอรี ลาฟาแยตต์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - นั่งรถไฟ EUROSTAR - ลอนดอน - มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ลอนดอนอายส์ - เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งในลอนดอน
 
กำหนดวันเดินทาง
22-30 มี.ค. 57 29 มี.ค.-6 เม.ย. 57 5-13 เม.ย. 57 11-19 เม.ย. 57
12-20 เม.ย. 57 19-27 เม.ย. 57 26 เม.ย.-4 พ.ค. 57 3-11 พ.ค. 57
10-18 พ.ค. 57
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)

 21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (D) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  

23.45 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่  TG920
**หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

 
วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม

 06.00 น. คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับแล้วออกเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติกแห่งแม่น้ำไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า เรียงรายด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านไวน์ และภัตตาคารที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไม่ขาดสาย มีอาคารกึ่งไม้ซุงไม้ที่เก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า “Klunkhardshof”  แล้วนำท่านล่องแม่น้ำไรน์ ณ จุดที่ได้ชื่อว่า “ประตูสู่การท่องเที่ยวภูมิภาคไรน์” (World Heritage Site) สองฝั่งแม่น้ำมีปราสาท, หอคอย, หมู่บ้านริมแม่น้ำ และไหล่เขาที่ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลำน้ำ เส้นทางนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น Castle Rhine จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย วิถีของชาวเมืองยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน จนเรือเทียบท่าที่เมืองโอแบลเวเซ่ล (oberwesel) จากนั้นเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่โคโลญจ์ ชาวเยอรมันเรียกโคโลญจน์ว่าเคิล์น เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีชื่อเสียงในเรื่องการอุตสาหกรรมริมฝั่งแม่น้ำไรน์ เป็นศูนย์กลางทางการค้า อุตสาหกรรมและศิลปะ เมืองโคโลญจ์เป็นที่มาของน้ำหอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ออดิโคโลญจน์ ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตน้ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้ซึ่งใช้ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ยี่ห้อนี้มีที่มาจากบ้านเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตในขณะนั้น ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็นของฝากขึ้นชื่อของโคโลญจน์จนถึงปัจจุบัน  (54 ก.ม.)

(139 ก.ม.)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Gastronomy Traditional Brewery Restaurant Local
13.30 น. นำท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็นจุด หมายสำคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 เดินสำรวจย่านถนนคนเดิน Hohe Straße ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  (267 ก.ม.)
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Chinese
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Amsterdam City Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 3 สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง LISSE เพื่อเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่านได้บันทึก ภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก (เทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิปมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2014) (38 ก.ม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
13.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม เรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เชิญท่านเลือกซื้อเพชรชั้นดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง แล้วเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของจัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอร์ดัมที่เรียกกันว่า Red Light  District  
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารลอยน้ำ ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป Sea Palace Restaurant Chinese
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Amsterdam City Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 4 อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ Thalys - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านสู่เมืองบรัสเซลส์ ไปถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบประมาณถึง 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลมๆ ขนาดยักษ์  ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม แล้วกลับเข้าสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองนี้เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้าน เรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล  (205 ก.ม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 160 years of Gastronomy Traditional restaurant เสิรฟ์เมนูหอยแมลงภู่ Signature dishes   Local
13.00 น. นำท่านชมจตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน , วิคเตอร์  ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมือง อาทิ ช็อกโกแลต เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อกโกแลตกว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้หรือลิ้มลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน THALYS จากบรัสเซลล์เพื่อเดินทางสู่มหานครปารีส  
17.41 น. ถึงกรุงปารีส รถโค้ชท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Chinese
20.00 น. นำคณะล่องเรือบาโตมูช ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ปารีสได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Courtyard by Marriott hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 5 พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง Duty Free - แกลลอรี ลาฟาแยตต์

 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. ออกเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. บางส่วนของพระราชวังได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว เข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพ  ไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ อลังการและหรูหราที่สุดแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์บูรก์บองแห่งฝรั่งเศส แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (20 ก.ม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai
13.00 น. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าอาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ที่ร้าน Duty Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น และสินค้า  แบรนด์เนมชื่อดังของฝรั่งเศสในห้างสรรพสินค้า Galleries Lafayette   
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเก่าแก่กว่า 400 ปี เคยเป็นที่พบปะสังสรรค์ของศิลปินชื่อก้องโลกอาทิ  Pissarro, Sisley, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Zola et Vincent Van Gogh เป็นต้น Local
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Courtyard by Marriott hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 6 เที่ยวชมมหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - นั่งรถไฟ EUROSTAR - ลอนดอน

 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. นำชมมหาวิหารโนตเตรอดาม เป็นศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) งดงามด้วยประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ถือได้ว่าเป็นผลงานศิลปะอันล้ำค่าของกรุงปารีส แล้วเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า, หอไอเฟล แลนด์มาร์กที่โด่งดัง ขึ้นสู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมเมืองปารีสแบบพาโนรามาวิว, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน. ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด24ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก. จตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre)  ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม ผ่านอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ปัจจุบันเก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิ้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ Gare Du Nord เพื่อนำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอนโดยรถไฟ EUROSTAR สะดวกสบายกับการเดินทางลอดอุโมงค์ที่ลอดใต้ทะเลบริเวณช่องแคบฝรั่งเศส-อังกฤษ
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Old Traditional English Pub in London Local
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thistle Kensington Gardens Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 7 มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ลอนดอนอายส์

 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. นำคณะเดินทางสู่พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อ สร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง วังนี้เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าเป็นวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายในผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์ อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทอง สไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจำราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประ เทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง แล้วเดินทางกลับเข้าสู่ลอนดอน  (50.2 ก.ม.)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai
13.30 น. นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ในการเยือนลอนดอน  ด้วยการขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้องบุคคลสำคัญ ๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่างๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้องต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Four Season เมนูเป็ดย่าง Signature Dishes Chinese
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thistle Kensington Gardens Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 8 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งในลอนดอน - เดินทางกลับประเทศไทย

 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น. นำคณะเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านจตุรัสทราฟัลก้าร์ จากนั้นผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง แล้วเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” ผ่านไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จตุรัสพิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุและรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน และถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม พระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ (5.3 ก.ม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อม ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน  
21.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เพื่อกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  TG917
 
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงประเทศไทย

 15.05 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)

 
******************************************************************************
 ค่าทัวร์รวม :
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าล่องเรือแม่น้ำไรน์ / ค่าเข้าสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ / ค่าเช้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ / ค่าเรือล่องแม่น้ำแซนน์ / ค่าตั๋วลิฟท์ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล / ค่าตั๋วขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอน ดอน / ค่าตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ด์
ค่าตั๋วรถไฟชั้น 2 ของ Thalys บรัสเซลล์ - ปารีส และ Eurostar ปารีส - ลอนดอน
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหาร Gastronomy & Old Traditional restaurant ตามที่ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2-2.5 € / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) และค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ
ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
ค่าทัวร์ไม่รวม :
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

 
******************************************************************************************
สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

Office : Tel  (+66) 02 9455 901-2 /  08 6366 9106-7  FAX (+66) 02 9455 903

หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่นี่ 


 
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปคุณภาพ

8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก
Smart series Eastern Europe 8 Days เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
Smart series Benelux 8 Days เยือนดินแดนเบเนลักซ์
Smart series Finland 8 Days ตระการตาดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน
Miracles of Lake Baikal 7 Days article
Smart series Spain 7 Days เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ article
Smart 2019 England 8 Days เยื่อนถิ่นเมืองผู้ดี...ช้อปปิ้งสะใจ article
Germany VS Mexico 16-21 Jun 2018 (JDWPBEN) article
9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (JDEPBEN) article
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า (JDEPBEN) article
ออสเตรีย สโลวีเนรย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (JDCOMAX) article
Famous East Europe 8D 5N (JDZEMAX) article
Lovely Italy 7D4N (JDZEMAX) article
Scandinavian 3 Capitals 8D5N TG (JDZEMAX) article
Scandinavian Shock Price 8D5N QR (JDZEMAX) article
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เที่ยวไอซ์แลนด์ article
Wonderful Russia เที่ยวรัสเซีย 6 วัน 4 คืน (JDZG YING) article
Romantic Switzerland 7D4N (JDZGYING) article
Exclusive Italy Swiss France 8D5N (JDZGYING) article
Good Moment in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Classic in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Rising Aurora in Russia 6D3N (JDZGYING) article
Russia shock price เที่ยวรัสเซีย 6วัน3คืน (JDZGYING) article
GRAND ITALY 7D 4N (JDZGFLUKE)
SIMPLY FRANCE 7D 4N (JDZGFLUKE)
ROMANCE EUROPE 9D 6N (JDZGFLUKE)
CLASSIC EAST EUROPE 8D5N (JDZGFLUKE)
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) JDGOPAT article
SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการไทย (TG) JDGOPAT article
รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
SUPER PROMOTION เอเธนส์+ท่องทะเลกรีซ (JDSMSAI) article
SUPER PROMOTION EAST EUROPE (JDSMSAI) article
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน (JDSMSAI) article
BUFFET GERMANY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ เยอรมัน (JDSMPAT) article
BUFFET FRANCE เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ฝรั่งเศส (JDSMPAT) article
อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (JDGOPAT) article
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (JDGHKIE) article
โมโน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (JDGOPAT) article
อาบูดาบี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด EY (JDGOPAT) article
Scandinavia สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (JDPKPAT) article
TG SUPER PROMOTION 2015 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขา article
ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน โดยสายการบินไทย (JD DS PAT) article
ยุโรป ตะวันออก 5 ประเทศ (JD DS PAT) article
SWISS PANORAMA 9 DAYS (JD DS PAT)
ROMANTIC FRANCE 8 DAYS (JD DS PAT) article
BEST OF FRANCE 10 DAYS BY TG (JD DS PAT) article
7 วัน โปรโม รัสเซีย (JD EHC PAT) article
Highlight Italy 9 Days by TG (JD VTG MUK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)
TG SuperPromotion,GrandSwiss8D JD VT MUK
TG SuperPro,Europe Classic JD VT MUK
TG SuperPromotion,France-Swiss8D JD VT MUK
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
8 วันโปแลนด์–สโลวาเกีย–ฮังการี
8วันเทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
8วันแกรนด์เยอรมัน
7 วัน ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 4 คืน โปรโมสวิตเซอร์แลนด์
แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน
Spain portugal 10 days
FINLAND ADVENTURE 7 D
JDยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
ยุโรปตะวันออก5ประเทศ10วัน
หมู่เกาะกาลาปากอส (พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Insight Great Britanin อังกฤษ เวลส์ สก็อต แลนด์ 9 วัน
สเปน ฝรั่งเศส
Swiss Scenic Trails 8 DaysCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Jidapa Travel by Jidapa Enterprise Co., Ltd. 199/19 Park Gallery, Watcharaphon Road., Talang, Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand Tel: (+66)02 9455 901-2 Fax: (+66) 02 9455 903
E-mail: jidapatravel@gmail.com TAT License no: 11/5367